Kalidasa Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KALİDASA (5.yy – 6.yy) Hintli şair ve oyun yazarı. Sanskrit dilinin en büyük ustalarındandır.

Ujjain kentinde yaşadığı sanılmaktadır. Yaşamı üstüne fazla bilgi yoktur. Kimi tarihçilere göre bu kentte doğmuştur. Ancak öldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir.

Üstün anlatım yeteneği ve parlak zekâsıyla dikkati çekince Hint Kralı I.Vikrameditya tarafından saraya alındı. Yaşamı boyunca saray şairi olarak kaldı. Yapıtlarında ince bir güzellik ve lirik bir anlatım izlenir. Günümüze kalan dört şiir kitabının ikisinde lirik, ikisinde de epik şiirlerini toplamıştır. Oyunlarında kahramanlık ve aşk konularına ağırlık vermiştir. Hint tiyatrosunun en üstün yapıtları arasında gösterilen Sakuntala’dz (“Kayıp Yüzük”) gerçekçi bir tavır ve ince bir lirizmle efsaneleşmiş bir aşk öyküsünü anlatmıştır. Vikramorvasi’de ise dönemin Hint kralının kazandığı parlak bir zaferi dile getirmiştir. Yapıtları günümüzde de değerlerini korumaktadır.

•YAPITLAR (başlıca): Şiir: Raghuvansa (“Raghu Hanedanı”); Kumarasambhava, (“Kumara’nın Doğuşu”); Meg-hadüta (“Haberci Bulut”); Ritusamkara (“Mevsimler”). Oyun: Sakuntala, (“Kayıp Yüzük”); Malavikagnimitra, (“Maiavika ile Agnimitra”); Vikramorvasi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara