Kallikles Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

KALLİKLES (İÖ 4.yy) Eski Yunanlı düşünür ve siyaset adamı. Platon’un Gorgias diyaloğunda yer alır.

Yaşadığına ilişkin tek bilgi, Platon’un Gorgias adlı diyaloğunda yer alan kişilerden biri olmasıdır. Sofist bir devlet adamı olan Kallikles, diyalogda, düşünce birliği ettiği Thrasymakhos ile birlikte Sokrates’in anlayışına karşı görüşler ileri sürer. Sokrates’in, devlet yöneticilerinin adil olmaları gerektiği yolundaki düşüncesini benimsemez. Platon onu, yapıtta “Hak daha güçlünün çıkarından başka bir şey değildir” biçiminde konuşturur.

Kallikles, insanların koyduğu hukuk ve ahlak kuralları karşısında, doğal hukuk ve ahlak anlayışını savunur. Ona göre, insanların geliştirdiği kurallar, güçsüzlerin güçlüler karşısında kendilerini korumak için kurdukları bir tuzaktır, doğaya aykırıdır. Bu kurallar, zaman ve yere göre değişim gösterir, kalıcı değildir. Bu nedenle doğal hukuk, her zaman üstündür. Güçlülerin sınırsız doyum alacakları tutkularının egemen olduğu bir yaşam sürmesi, Kallikles’in idealidir. Bu durum, güçlü-güçsüz ya da efendi-köle ahlakındaki karşıtlığı da getirir.

• KAYNAKLAR: V.Kranz, Antik Felsefe/Metinler ve Apklamalar, (çev.), i948.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara