Katran Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KATRAN (1015-1089) İranlı Divan şairi. Kasideleri ile tanınmıştır.

Şâdâbad’da doğdu, Tebriz’de öldü. Doğduğu yer, doğum ve ölüm tarihleri tartışmalıdır. Katran’ın, gerçek adı mı, yoksa lakabı mı olduğu da kesin olarak belli değildir. Ailesi, gençliği, öğrenimi üstüne de fazla bilgi yoktur.

Gence’de Şeddadî Hükümdarı Laşkarî’nin sara-ymdabulundu. Yazdığı kasidelerde Laşkarî’nin Gürcü ve Abhazlar’a karşı düzenlediği seferleri övdü. Kimi kasidelerinde de Selçuklular’dan önce buraya gelen Türkmenler ile hükümdarın mücadelelerini anlattı.

Tebriz Hükümdarı Vahsûdan ile Tiflis Hakimi Ebu’l-Fazl Cafer, Gence’ye geldiklerinde Katran onlarla tanıştı. 1042’den önce Tebriz’e döndü. Buradan Laşkarî’ye kasideler göndererek onunla ilişkilerini sürdürdü. Öte yandan Vahsûdan’ın saray şairi oldu.

Katran’ın Divan’ımn genellikle ünlü şair Rude-kî’nin olduğu ileri sürülmüştür. Katran’ın şiirleri 17. yy başlarında İran’da Rudekî’nin şiirleri olarak tanınmıştır. Kendisi de ünlü şair Ferruhî ile Unsuri’ nin etkisinde kalmıştır. Geniş bir imge gücüne sahiptir. Şiirlerinde söz sanatlarına sık yer vermiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), 1897.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara