Kemteri Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

KEMTERİ ( ? – 1896) Türk, şair. Karagöz oyunlarında okunan ünlü perde gazelini yazmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Ali Raşid’dir. Yaşamı üstüne fazla bilgi yoktur. Muzika-yi Hümayun’dan emekliye ayrıldığı bilinmektedir.

Bektaşi tarikatına bağlıydı. Kemteri mahlasıyla aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazdı. Bektaşiler arasında okunan mersiyeleri, özellikle İmam Hüseyin’e yazdığı mersiyesi çok sevilir. “Nakşı sun’un remzeder hüsnünde rüyet perdesi/Hüccet-i hükm-i ezeldendir hakikat perdesi” beyiti ile başlayan perde gazeli aynı zamanda 1892’de Bursa’da yapılan Karagöz’ün mezar taşma da yazılmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara