Köprü Grubu (Die Brücke) Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Die Brücke (Köprü Grubu)

Die Brücke, 1905’te Dresden’de mimarlık öğrenimi gören Erich Heckel (1883-1970), L.Kirchner ve Karl Schmidt-Rottluff ’un (1884-1976) kurduğu bir gruptur. Bir ara Fritz Bleyl’in (1881-1966), Max Pechstein’in (1881-1955) ve E.Nolde ’nin girdiği bu topluluğa, İsveçli Cuno Amiet (1868-1961), Finlandiyalı Aksel Gallen-Kallela (1865-1931), Çek Bohumil Kuhista (1884-1918) ve fovist ressam Kees van Dongen de yakınlık duymuş, sergilerine katılmışlardır. Die Brücke grubu sanatçıları, daha iyi bir dünya yaratma amacı ile bir araya gelmişler ve resmi, bu amaca yönelik bir araç olarak nitelemişlerdir. Burjuva karşıtı bir tutum içinde bu üç sanatçı, Kirchner’in stüdyosunu paylaşmış ve oldukça bohem bir yaşama ve çalışma biçimi sürdürmüşlerdir. Benimsedikleri “Köprü” adı, önceleri aralarındaki bağı simgelemiş, giderek daha derin anlamlar yüklenmiş, sanatçıların geleceğin sanatına olan inançlarının ve bu bağı kuracak olan yapıtlarının simgesi olarak kullanılmıştır. Ancak geleceğin sanatının ne olması gerektiğine ilişkin kesin bir tanım getiremediklerinden, kendi amaçlarını da çok iyi biçimlendirememişlerdir. Die Brücke sanatçıları Geç Gotik dönem Alman tahta baskılarından ve Fransız Fovistler’den etkilenmişler ve Almanya’ da Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) akımının erken örneklerini vermişlerdir. Fovistler’le bazı açılardan benzerlikler göstermişler, örneğin konularını doğadan almışlar, soyutlamaya karşı çıkmışlar ve anlatımcı amaçlarla canlı renkler kullanmışlardır. Ancak resimsel değerler Fovistler için daha çok önem taşırken, Die Brücke sanatçıları güçlü duyguların anlatımına ağırlık vermiş ve bu amaç doğrultusunda sertlik ve biçim bozmalardan (deformasyon) kaçınmamışlardır.

Die Brücke 1910’da Berlin’e taşınmış, grup üyelerinden Pechstein ve Nolde Yeni Sanat (Art Nouveau) doğrultusundaki Yeni Sezession grubunu kurmuşlardır. Heckel, Kirchner ve Schmidt-Rottluff da bu gruba katılmış, ancak Die Brücke’nin bütünlüğünü bozmamak t amacıyla kısa bir süre sonra ayrılmışlar ve öbür sanatçılardan da aynı davranışı beklemişlerdir. Ama Pechstein, Yeni Sezession’la ilişkilerini sürdürmeyi yeğlediğinden Die Brücke’den ayrılmıştır. Otto Müller (1874-1939) gruba katılan son sanatçı olmuştur. Die Brücke sanatçıları 1906-1910 arasında Dresden’de sergiler düzenlemiş ve son olarak da 1912’de Münih’te topluca Der Blaue Reiter sergisine katılmışlardır.

Die Brücke sanatçıları, grubun kurulduğu dönemde yoğun bir biçimde birlikte çalıştıkları için, birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzer resimler yapmışlar, ancak giderek farklı yönlerde gelişmişlerdir. Grup 1913’te tümüyle ortadan kalkmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara