Louis de Jaucourt Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

JAUCOURT, Louis (1704-1779) Fransız, düşünür ve araştırmacı. Ansiklopedi’nin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

Louis Chevalier de Jaucourt Paris’te doğdu, 3 Şubat 1779’da Compiegne’de öldü. Bourgogne’un eski ailelerindendir. Cenevre, Cambridge ve Leyden’ de, tanrıbilim ve tıp öğrenimi gördü. Boerhaave’nin öğrencisi oldu. Hekimlik yapmamakla birlikte, bu konuyla ilgili alanlarda araştırmalarım sürdürdü. 1736’da Paris’e döndü. 1746-1772 arasında yakın dostu Diderot ile birlikte Ansiklopedi yayım çalışmalarına girişti.

Jaucourt, felsefe konusunda, Leibniz’in görüşlerini benimsemiştir. 1734’te yayımladığı Leibniz’in yaşamını ve yapıtlarını konu alan çalışması dışında, hekimlikle ilgili kitapları vardır. Ansiklopedi’de ve Royal Society, Berlin Akademisi gibi kurumlar için yazdığı yazılardan, önyargılardan kaçınmaya çalışan tinselci bir tutumu benimsediği görülmektedir. Ansik-
lopediye egemen olan özdekçi yaklaşıma karşın bu tutumunu korumuş, geniş bilgisiyle, Ansiklopedi’nin ona karşıt görüşteki yazarlarının bile saygısını kazanmıştır. 18.yy’ın bu büyük yapıtının, başta ahlak felsefesi olmak üzere, Buffon ile birlikte fizyoloji, botanik, patoloji ve kimya gibi konularında Jauco-urt’un adı vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Histoire de la vie et des oeuvres de Leibniz, 1734, (“Leibniz’in Yapıtlarının ve Yaşamının Öyküsü”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara