Sarımeddin İbrahim Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

İBRAHİM SARIMEDDİN ( ? – 1384) Türkmen beyi. Ramazanoğulları Beyliği’ni Memlukler’in etkisinden kurtarmaya çalışmıştır.

Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. 17 Şubat 1384’te Mısır’da öldü. Çukurova’da hüküm süren Ramazanoğulları Beyliği’nin kurucusu Ramazan Bey’ in oğludur. 1378’de babasının yerine geçtiği sırada Ramazanoğulları Beyliği siyasal ilişkileri pek açık olmamakla birlikte, Memlukler’e bağlı bulunuyordu. Bölgedeki Hıristiyan toplumlarla, özellikle Ermeni-ler’le yaptığı savaşlardaki başarısı nedeniyle kendisine “dinin keskin kılıcı” anlamında “sarımeddin” unvanı verilen İbrahim Bey, Memlukler’e karşı ayaklanmış olan Dulkadiroğlu Halil Bey’le anlaşarak, birlikte hareket etme hazırlığı içindeyken Memlukler’in valisi Timur Bey’in saldırısıyla karşılaştı. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları güçleri Belen Boğazı’nı tutarak Memluk ordusunu bozguna uğrattılar. Timur Bey tutsak olmaktan güçlükle kurtuldu. 138l’de “Türkmenler’in başbuğu” unvanını alan İbrahim Bey, Memluk sultanına karşı ayaklanan Memluk komutanı Torumbay ile işbirliğine girişti. 1383’te Karamanoğlu beyi ile anlaşarak yeniden ayaklandı. Bunun üzerine Halep valisi Yelboğa, Çukurova üzerine yürüdü ve İbrahim Bey’i yakalatarak, annesi ve kardeşi Kara Mehmet Bey’le birlikte Mısır’a götürdü. İbrahim Bey, burada ailesiyle birlikte idam edildi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara