Ted Hughes Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

HUGHES, Ted (1930 – 28 Ekim 1998, Londra) İngiliz, şair. Şiirlerinde doğadaki vahşiliğe ve güçlü yaşam içgüdülerine duyduğu hayranlığı özgün bir üslupla ortaya koymuştur.

16 Ağustos 1930’da Yorkshire’da doğdu. Çocukluğu West Country’de geçti. West Riding yerli lehçesi daha sonraki şiirlerinin tonunu etkiledi. Cambridge Üniversitesi’nde okudu, burada şiirin yanı sıra folklor ve antropolojiyle ilgilendi. İngiliz romancı ve şair D.H.Lawrence’ın şiirlerinden etkilendi. 1950’lerden sonra bir şair olarak dikkat çekmeye başladı. 1956’da ABD’li şair Sylvia Plath’la evlendi. 1957’de ilk şiir kitabı The Hawk in the Rain (“Yağmurdaki Şahin”) yayımlandı. 1961’de Hatvthomden Ödülü’nü aldı. 1970’e değin ardı ardına şiir, öykü ve oyunları yayımlandı. 1970’ten sonra öncü (avant-garde) tiyatro yönetmenlerinden Peter Brook için deneysel dil çalışmalarına girişti.

Hughes daha önceki incelikli, ölçülü, ağırbaşlı İngiliz şiirine karşıt olarak doğanın yaşamı sürdürmekteki kaba ve vahşi ısrarını yücelten şiirler yazmıştır. İnsanlarla ilgili şiirlerinde de benzer bir biçimde aklın inceliğinden çok insanın gelişmemiş yanıyla ilgilenmiş, kaba, basit ve şiddete dayanan hayvansı içgüdülerin şiirselliğini yakalamaya çalışmıştır. Üslubunda güçlü bir sezgi, kaba ve coşkun bir enerji görülür. Doğaya bakışı, D.H.Lawrence’ınkiyle benzerlikler taşır.

Hughes çağdaş şairlerden Philip Larkin ve Thom Gunn’la birlikte İngiliz şiirinde yeni bir dönemin başlatıcısı olarak değerlendirilmiştir. Bu üç şair üsluplan ve konulan bakımından birbirlerinden oldukça farklı olsalar da, geleneksel kaynakları özümleyerek bir dil oluşturmada birleşirler. Hughes, şiirin yanı sıra kısa öyküler, radyo oyunları yazmıştır. Çocuklar için yazdığı şiirleri, öyküleri ve oyunları da vardır. Ayrıca Seneca’nın Oedipus tragedyasını uyarlamış, birçok şiir antolojisi derlemiştir.

• YAPITLAR (başlıca) Şiir: The Hawk in the Rain, 1957, (“Yağmurdaki Şahin”); Lupercal, 1960; M cet My Folks, 1961, çocuk şiiri, (“İşte Bizimkiler”); Selected Poems (T.Gunn ile), 1962, (“Seçme Şiirler”); The Earth-Owland Other Moon-People, 1963, çocuk şiiri, (“Dünya Baykuşu ve Başka Ay-İnsanları”); Nessie, the Mannerless Monster, 1964, çocuk şiiri, (“Edepsiz Canavar Nessie”); Recklings, 1967; Scapegoats and Rabies, 1967; Crow, 1970. Çeşitli: The Wound, 1962, radyo oyunu,(“Yara”);How the Whale Became, 1963, çocuk öyküsü, (“Balina Nasıl Balina Oldu”); Wodwo, 1967, şiir, öykü, oyun; The Iron Man, 1968, çocuk öyküsü, (“Demir Adam”); The Corning of the Kings, 1970, çocuk oyunu, (“Kralların Gelişi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara