Aptullah Kuran Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KURAN, Aptullah (1927-1 Nisan 2002) Türk mimar ve mimarlık tarihçisi. Ortadoğu ve Boğaziçi üniversitelerinin kuruluş süreçlerinde önemli katkıları olmuştur.

4 Aralık 1927’de İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1948’de Robert Kolej’i bitirdi. 1949’da ABD’ye giderek Yale Üniversitesi’nde mimarlık okudu. 1953’te mezun olduktan sonra bir yıl süreyle aynı üniversitede yükseklisans çalışması yaptı. 1957’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1962-1968 arasında bu fakültenin dekanlığında bulundu. Bu sırada Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde doktora çalışmasına başladı, 1969’da sanat tarihi konusunda doktorasını tamamladı. Aynı yıl İstanbul’da Robert Kolej müdür başyardımcısı oldu. 1971’de yeni kurulan Boğaziçi Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğüne getirildi. Beş yıl süren geçiş aşamasında etkin bir rol oynadı. 1976’da seçimle yeniden rektör oldu, 1979’a değin bu görevi sürdürdü. Halen (1984) Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

1957-1960 arasında serbest olarak mimarlık da yapan Kuran, daha çok mimarlık ve mimarlık tarihi konularında akademik çalışmalar yürütmüştür. İslamabad Ulucamii Proje Yarışması, Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün birinci yarışması gibi yurt içindeki ve dışındaki birçok mimarlık yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmış, çok sayıda Türkçe ve İngilizce makale yayımlamıştır. Son yıllarda Mimar Sinan üzerine çalışmalar yapmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Çağdaş Mimaride Madde ve Ruh-XX. yüzyılda Batı Mimarisiyle Türk Mimarisinin Gelişmesi Hususunda Mukayeseli Bir Çalışma, 1963; ilk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami, 1964; The Mosque in Early Ottoman Architecture, 1968, (“Erken Dönem Osmanlı Mimarlığında Cami”); Anadolu Medreseleri 1, 1969; “Anatolian-Seljuk Architecture”, The Art and Architecture of Turkey, 1980, (“Anadolu Selçuklu Mimarlığı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara