Kuduri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KUDURÎ (972-1037) Arap din adamı. Hanefi mezhebinin ilkelerini açıklayan bir fıkıh kitabı yazmıştır.

Bağdat’ta doğdu, 24 Nisan 1037’de aynı kentte öldü. Gerçek adı Ahmed b. Muhammed el-Kudurî’dir. Muhammed b.Yahya el-Curcanî’den fıkıh, Süveyd el-Mu’addib ile Muhammed el-Cevşanî’den Hadis öğrendi. Uzun süre medreselerde Hadis ve fıkıh okuttu. Hadis ve tarih bilginlerinden el-Bağdadî’yi yetiştirdi.

Kudurî, Hanefi mezhebini korumak için çağdaşı Ebu Hamid el-Isferâ’ini ile tartışmalarda bulundu. Oğlu Muhammed için ayrıntılı olarak Hanefi mezhebiyle ilgili 12.500 meseleyi içeren Kitabü Mubtasari’l-Kudurî adlı fıkıh kitabını yazdı. Yapıt Türkçe’ye, Batı dillerine çevrilmiştir. Birçok şerhleri de vardır. Hanefi ve Şafii mezheplerinin farklarını gösteren Kitabü’t-Tecrid adlı başka bir yapıtı da vardır. Mezhep farklarının kanıtlarını çeşitli kaynaklardan aldığı örneklerle göstermiştir.

• YAPITLAR (başlıca); Kitabü Muhtasari’l-Kudurî, (ö.s.), 1854; Kitabü l-Azizi fi’l-Muhtasari’l-Kuduri, (ö.s.), Emin Fehim Paşa, (çev.), 1864; Kitabü’t-Tecrid, (ö.s.), 1860.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara