Leopold Kronecker Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Leopold Kronecker (1823-1891) Alman matematik bilgini. Cebirsel sayılar kuramına katkılarıyla tanınır.

7 Aralık 1823’te Liegnitz’de (bugün Polonya’da Legnica) doğan, 29 Aralık 1891’de Berlin’de vefat eden Leopold Kronecker, önemli bir Alman matematikçi ve aritmetikçidir. Varlıklı bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kronecker, eğitim hayatına Liegnitz Lisesi'nde başladı ve matematikte büyük bir ilerleme kaydetmesine yardımcı olan E.E. Kummer ile tanıştı.


1841 yılında Berlin Üniversitesi’ne kabul edildikten sonra, Dirichlet, Jacobi, Steiner ve Eisenstein gibi önemli matematikçilerin etkisi altında çalışmalarını sürdürdü. 1846'da, belirli cebirsel cisimlerde ortaya çıkan özel karmaşık birimlerle ilgili bir tezle doktorasını tamamladı.

Kronecker, 1853 yılında Kummer’in teklifini kabul ederek Berlin Üniversitesi'ne geri döndü ve 1861'de Berlin Akademisi’nin üyeliğine seçildi. Matematik alanında dersler vermeye başlayarak araştırmalarını ve öğrenimini sürdürdü. Kendi araştırmalarını konu edinen derslerini yirmi yılı aşkın bir süre gönüllü bir bilim adamı olarak ve bir ücret almadan sürdürdü.

1883 yılında, Kummer’in emekliye ayrılmasıyla boşalan Berlin Üniversitesi'nin matematik profesörlüğüne atanarak akademik kariyerine önemli bir adım attı. Yaşamının son yıllarında Berlin Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Kronecker, aynı dönemde Avrupa'da yapılan birçok bilimsel toplantıya katıldı.

Kronecker’in çalışmalarının önemi aritmetik, cebir ve analizi birleştirmeyi amaçlamasında yatmaktadır. Doktora tezinden başlayarak cebirsel sayılar cisminde “birimler” kuramını geliştirmeye çalıştı ve sonraları sonlu Abel grupları için geçerli kapalı bir aksiyomlar dizgesi kurarak çağdaş cebirin gelişimine katkıda bulundu.

Cebir ve sayılar kuramına, özellikle Abel ve Galois grupları konusunda birçok katkıda bulunan Kronecker, çalışmalarının dizgesel bir kuramsal temelden yoksunluğuyla eleştirilmişse de etkisini 20.yy’da da sürdürebilmiş matematikçilerden biridir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski