Demetrius Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

DEMETRİUS (İS l.yy) Romalı filozof. Kynik felsefeye uygun bir yaşama biçiminin benimsenmesi gereğini savunmuştur.

Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Attika’ da doğduğu sanılmaktadır. Caligula, Neron ve Ves-pasianus dönemlerinde yaşamıştır. Roma’da Seneca ve Thrasea Paetus ile dostluk kurdu, imparatorluğa karşı düşüncelerini çekinmeden dile getirdiği için 66’da Neron tarafından Roma ülkesinden sınırdışı edildi. Vespasianus başa geçtikten sonra Roma’ya dönmesine izin verildi. Demetrius, bu adı taşıyan birkaç filozofun en tamnmışlarındandır. Düşünceleri, yakın dostu Seneca’mn, ondan yaptığı alıntılarla günümüze ulaşmıştır. Erdemli yaşam konusunda çevresine örnek olmak için, azla yetinmiş, yoksul denebilecek nitelikte bir yaşam sürmüştür, imparatorlarla alay etmekten ve onları en ağır biçimde eleştirmekten kaçınmamıştır. Düşünce alanında ortaya bir yenilik koymamasına karşın, çevresinde saygı uyandıran bilgece davranışı, ona felsefe tarihinde ayrıcalıklı bir yer kazandırmıştır.

Demetrius, Kynik geleneği sürdüren Roma Stoacıları gibi, erdemi felsefesinin ana sorunu yapmıştır. Onun için mutluluk, doğada, herkesin anlayabileceği kadar açık, birkaç küçük gerçeğe bağlıdır. Ölüm, bir doğa olayı olduğundan, kötülük olarak yorumlanmamalıdır. Doğa düzeni insanların topluca yaşamalarını gerektirir. Bundan ötürü, dünya tüm insanların mülküdür. Dünya varlıklarına düşkün olmamak, azla yetinmek gerekir. İyiliğin ve doğruluğun kaynağı, insanın ruhudur. Tanrılardan korkmak için neden yoktur. Dış etkiler, kişinin umutlarını kırmamalıdır. Zorluklara dayanma gücü, insanın kendi özünden kaynaklanır. İnsan, davranışlarından yalnız evrene karşı yükümlüdür. Bunu da erdemli yaşayarak yerine getirebilir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara