Hakkı Derman Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

DERMAN, Hakkı (1907-1972) Türk, kemancı. Türk musikisinde son dönemin en başarılı yorumcularından biridir.

İstanbul’da doğdu, 10 Aralık 1972’de aynı kentte öldü. Musikiye on yaşında, Beylerbeyili müezzin Ziya Bey’den keman dersi alarak başladı. On iki yaşında Beşiktaş Musiki Cemiyeti’ne girdi, beş yıla yakın süre bu kuruluşun musiki çalışmalarına katıldı. O yıllarda Beşiktaş Gazi Osman Paşa Lisesi’ni, 1926’da da Eczacılık Mektebi’ni bitirdi.

Kısa bir sahne deneyiminden sonra, 1928’de İstanbul Radyosu’nun yayınlarına katıldı. 1936’da, yeni açılan Ankara Radyosu’na geçti. 1937-1940 arası aynı kentteki Refik Saydam Enstitüsü’nde çalışarak kimya dalında uzmanlaştı. 1945’te İstanbul’a dönerek Belediye Konservatuvarı icra Heyeti’ne katıldı. Türk musikisi çalışmalarını yönetmekle görevli çeşitli radyo kurullarında üye olarak bulundu. 1972’de Konservatuvar’dan emekli oldu.

Son dönemin değerli kemancılarından biri olan Derman, Türk musikisinde kemana hareketli bir icra tavrı getirmiştir. Çalışı, kendi döneminin ve daha önceki dönemin kemancılarınınkinden farklıdır. Uzun yay kullanması ve yayının kıvraklığı tekniğinin en önemli niteliğidir. Taksimleri dikkate değer bir özellik taşımıştır. Kendine özgü tekniği birçok kemancıyı etkilemiş, yönettiği fasıllarda da canlı bir icra örneği ortaya koymuştur.

• KAYNAKLAR: “Hakkı Derman”, Radyo, (27), 1944; “Hakkı Derman”, Türk Musikisi Dergisi, (9), 1948; “Hakkı Derman”, Ses, (19), 1963; “Hakkı Derman”, Musiki Mecmuası, (278), 1972.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara