Karl Deutsch Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

DEUTSCH, Karl W. (1912-1992) Çek asıllı ABD’li siyasal bilimci. Toplumsal gelişme ve modernleşme konularında çalışmalar yapmıştır.

21 Temmuz 1912’de Prag’da doğdu, 1938’de Prag’daki Charles Üniversitesi’nden hukuk ve siyaset bilimi doktoru derecesini aldı. Aynı yıl ABD’ye gitti. 1942’de Massachusetts Institute of Technology’de uluslararası ilişkiler konusunda ders vermeye başladı. 1948’de ABD vatandaşı oldu, 1958-1967 arasında Yale Üniversitesı’nde daha sonra Harvard Üniversitesi’nde ders verdi.

Deutsch toplumsal gelişme ve modernleşme sorunlarıyla ilgilenmiştir. Çalışmalarında, “toplumsal hereketlenme” kavramım kullanan Deutsch kavramın özellikle geleneksel ekonomik ve psikolojik yapılanmaların zayıfladığı, yeni toplumsallaşma ve davranış kalıplarının benimsenmeye başlandığı bir dönüşüm sürecinde geçerli olduğunu savunmuştur. Ona göre, toplumsal hareketlenme, toplumun değişik kesimleri arasında bir ilişkiler ağının kurulmasını içerir. Bu ise asgari bir iktisadi ve teknolojik gelişme düzeyini gerektirir. Bireyler süreç içinde yeni oluşan yapıyla bütünleşirler.

Deutsch’a göre toplumsal hareketlenme ve modernleşme kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Toplumsal hareketlenme bir toplumun etkin bir biçimde modernleşmesini güvence altına alır. Öte yandan toplumsal hareketlenme düzeyi, bir siyasal sistemin ulaştığı gelişme noktasının da bir göstergesidir.

• YAPITLAR (başlıca): Nationalism and Şocial Communication, 1953, (“Miliyetçilik ve Toplumsal İletişim”); Nationalism and Its Alternatives, 1969, (“Milliyetçilik ve Seçenekleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara