Melvil Dewey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DEWEY, Melvil (1851-1931) ABD’li kütüphaneci. Kitapların sınıflandırılmasında kullanılan ondalık sınıflama sistemini kurmuştur.

10 Aralık 1851’de Adams Center’da doğdu, 26 Aralık 1931 ’de Lake Placid’de öldü. Babası ayakkabı yapımcısıydı. 1870’te Amherst College’a girdi. Öğreniminin son iki yılında okul kütüphanesinde çalıştı. 1874’te bu okuldan mezun olan Detvey iki yıl daha okulun kütüphanesinde çalışmaya devam etti.

1876’da Boston’a giden Detvey burada Kütüphane Bürosu’nu kurdu. Aynı yıl kurulan Amerikan Kütüphanecilik Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1876-1890 arasında bu derneğin sekreterliğini, 1890-1893 arasında ise başkanlığını yaptı. 1876’da R.R.Botvker ve F.Leypoldt ile birlikte Library Journal adlı bir dergi çıkarmaya başladı. 1883’te Columbia College’da kütüphaneci oldu. Burada ABD’de kütüphanecilere eğitim veren ilk kuruluş olan School of Library Economy’i kurdu. 1888’de Columbia College’dan ayrılan Detvey aynı yıl Netv York Eyalet Kütüphanesi müdürü oldu.

1889-1900 arasında Netv York Eyalet Üniversitesi sekreteri olan Detvey 1890’da Eyalet Kütüphaneleri Birliğİ’nin kurulmasına yardım etti ve 1906’ya kadar burada çalıştı.

Detvey kendi sınıflandırma sistemini geliştirirken W.T.Harris’in bu konuda yapmış olduğu çalışmalardan yararlanmıştır. Detvey’in sisteminde kütüphanedeki bilgiler ondalık sisteme göre 10 gruba bölünmektedir. Her grupta 100 rakam bulunmaktadır. Örneğin 200’lü rakamlar din grubunu, 700’lü rakamlar sanat grubunu göstermektedir. Her grup kendi içinde 10 alt gruba bölünmüştür. Örneğin Hıristiyan Kilisesi 260’h rakamlarda bulunmaktadır.

Detvey, sınıflandırma sisteminin Anglo Sakson ülkelerinde kabul edilmesi için çaba göstermiş Netv York Eyalet Kütüphanesi’ni tümüyle yeniden düzenleyerek ABD’nin en etkin kütüphanelerinden biri haline getirmiştir. Öte yandan Detvey gezici kütüphane ve fotoğraf koleksiyonları sisteminin yerleşmesini sağlamıştır. Detvey’in sınıflandırma sistemi günümüzde de kullanılmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library, 1876, (“Bir Kütüphanedeki Kitapları ve Broşürleri Kataloglamak ve Düzenlemek İçin Bir Sınıflandırma ve Konu indeksi”).

• KAYNAKLAR: G.G.Dawe, Melvil Detvey: Seer, Inspı-rer, Doer, 1932; F.Rider, Melvil Detvey, 1944.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara