Adolf Dyroff Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DYROFF, Adolf (1866-1943) Alman, filozof ve felsefe tarihçisi. Ahlak ve estetik konularındaki geniş kapsamlı çalışmalarıyla etkili olmuştur.

2 Şubat 1866’da Danim’de doğdu, 3 Temmuz 1943’te Bonn’da öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde, yükseköğrenimini Bonn Ûniversitesi’nde bitirdi. 1903’te Bonn Üniversitesi’nde, önce felsefe tarihi, sonra ahlak ve estetik okutmaya başladı. Emekliye ayrılıncaya değin bu üniversitede kaldı.

Dyroff’un bütün çalışmaları felsefe tarihi, ahlak ve estetik konuları üzerindedir. Felsefe sorunlarının daha kolay anlaşılması için, konuya ilk kaynaklardan, felsefenin doğuş çağından başlamak gerektiğini savunmuştur. Bu nedenle, önce, Anadolu-Yunan, sonra Roma felsefesi üzerinde durmuş, başlangıçta ele alınan sorunlarla ilgili çözümlerin açıklamalı bir tarihini yazmaya başlamıştır. Ona göre felsefe tarihi, felsefe sorunlarına aranan çözümlerin tarihidir. Bu sorunlar çağların akışı içinde, onlara aranan çözümlerle birlikte incelenirse uygarlığın hangi gelişim aşamalarından geçtiği, hangi çağın hangi çözüm biçimini ve yöntemini getirdiği ortaya çkar.

Dyroff’un felsefe tarihi çalışmaları yanında, felsefe sorunlarıyla ilgili, eleştiriye dayalı incelemeleri de vardır. Bu incelemelerde felsefe sorunlarına anlatıcı değil de çözümleyici bir yöntemle yaklaşır. Sorunlara getirilen değişik yorumları karşılaştırarak, hangilerinin zaman içinde daha tutarlı, daha gerçekçi olduğunu göstermeye çalışır.

• YAPITLAR (başlıca): Die Ethik der alten Stoa, 1890, (“Eski Stoa Ahlakı”); Über den Existentialbegriff, 1902, (“Varoluşçu Kavramı Üstüne”); Einführung in die Psychologie, 1908, (“Ruhbilime Giriş”); Religion und Moral, 1925, (“Din ve Ahlak”); Betrachtungen über Geschichte, 1926, (“Tarih Üstüne”); Aesthetik der taetigen Geistes, (ö.s.), 1948, (“Etkin Anlağın Estetiği”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara