Adolphe Franck Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FRANCK, Adolphe (1809-1893) Fransız, filozof. Bir felsefe bilimleri sözlüğü hazırlamıştır,

9 Ekim 1809’da Meurthe’deki Liencourt’da doğdu, lî Nisan 1893’te Paris’te öidü. Haham olmak için girdiği smavı kazanamayınca önce tıp, ardından felseie öğrenimi gördü. Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe dersleri verdiği sırada sağlığının bozulması üzerine İtalya’ya gitti. Bu dönemde en önemli yapıtı Dictıonnaıre des Sciences philosophiquesy\ (“Felsefe Bilimleri Sözlüğü”) hazırlamaya başladı. 1847’de Sor-bonne’da toplumsal felsefe profesörü oldu. 1848 Devrimi’nden sonra siyasete atılan Samt-Hilaire’in yerine College de France’taki Yunan ve Latin felsefesi kürsüsünde yardımcı profesör oldu. 1850-1886 arasında da doğa ve inşan hukuku profesörlüğüne getirildi. 1844’te Legion d’honneur nişanını aldı; aynı yıl Ahlak ve Siyaset Bilimleri Akademisi’ne üye seçildi. Ulusal Eğitim Yüksek Konseyi ve Yahudilik Ruhani Konseyi’nde çalıştı.

Tanrıtanımazlık’la savaşmak için Paıx Söciale (“Toplumsal Barış”) adlı bir dergi çıkaran Pranck, özgün bir öğretisi olmamasına karşın, başka düşünürlerin öğretilerini kavramak ve yorumlamakta başarı gösterdi. 1843-1852 arasında hazırlanan büyük sözlüğü felsefe konularında karanlık kalmış birçok noktaya ışık tutar. Yapıta genellikle tinselci bir görüş egemendir.

• YAPITLAR (başlıca); La Kabbale ou philosophıe religie-use des Hebreux, 1843, (“Kabala ya da İbranî Din Felsefesi”); Dictionnaire des Sciencesphilosophiques, 6 cilt, 1843-1862, (“Felsefe Bilimleri Sözlüğü”); La philosophıe de la droit çivile, 1866, (Felsefe-i Hukuk-u Medeniye, 1917).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara