Alfred Eisenstaedt Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EISENSTAEDT, Alfred (1898-1995) ABD’li fotoğrafçı. Röportaj, haber fotoğrafı ve öykü tekniklerini geliştirmiş bir basın fotoğrafçısı olarak tanınır.

6 Aralık 1898’de Almanya’da Dirschau’da doğdu, 23 Ağustos 1995, Oak Bluffs, Massachusetts’te öldü. Almanya’da eğitim gördü ve fotoğrafçılığa başla dı. İlk küçük fotoğraf makineleri Ermanox ve Leica ’ nın piyasaya çıkmasıyla, Almanya canlı bir foto-röportaj akımına sahne oldu. 1928’de Berlin’de ünlıii Dephot Ajansı kuruldu ve ondan fazla haftalık resim ii derginin yayımlandığı o yıllarda fotoğrafçılara geni ş bir çalışma alanı açıldı. Eisenstaedt de Berlin’de Associated Press Ajansı’nda çalışmaya başladı. Ancak Hitler’in yönetimi ele geçirmesinden sonra, birçok Alman fotoğrafçısı gibi ülkesini terketmek zorunda kaldı. 1935’te ABD’ye gitti. Bu ülkede üne kavuşması, 1935’te İtalyanlar’ın Habeşistan’ı işgal etmesi sırasında gerçekleştirdiği “foto-makale” ile (photo-essay) oldu. 1936’dan başlayarak Life dergisinin sürekli fotoğrafçıları arasına girdi. Fotoğraflı dergi’lerin ve röportaj fotoğrafının altm çağı sayılan bir dönemde dünyanın dört bir yanında röportaj çalışmaları yaptı. Habeşistan imparatoru Haile Selasiye, İsveç Kralı Gustav gibi birçok ünlü kişinin portrelerini ve fotoğraflarım çekti. Yoğun çalışma yaşamının ürünlerinden bir bölümü basılmış, bir bölümü ise müze ve özel fotoğraf koleksiyonlarında toplanmıştır.

Saf (candid) deyimiyle nitelenen bir çekim tekniğinin ustalarından olan Eisenstaedt fotoğraflarında bir görüntü avcısının katılığından çok duyarlı bir yaklaşımı yeğlemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Witness To Our Time, 1966, (“Zamanımıza Tanıklık”); The Eye Of Eisenstaedt, 1969, (“Eisenstaedt’ın Gözü”).

• KAYNAKLAR: B. Nevvhall, The History Of Photograp-hy; From 1839 to the Present Day, 1964.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara