André Duchesne Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUCHESNE, Andre  (1584-1640) Fransız, tarihçi. El yazmalarını okuyarak birçok belgeyi açıklığa kavuşturmuştur.

Mayıs 1584’te Fransa’da L’Ille Bouchard’da doğdu, 30 Mayıs 1640’ta Verrieres’de öldü. Adı Latince Andreas Chesnus, Andreas Quercelanus, ya da Andre-as Querneus olarak bilinir. Yaşamı hakkında fazla bilgi olmayan Duchesne, Loudun ve Paris’te öğrenim gördü. Gençlik yıllarında tarih ve coğrafya ile ilgilenmeye başladı.

18 yaşından başlayarak birçok kitap yazdı. Egregiarum seu electarum lectionum et antiquitatum liber (“Metinlerin Seçimi veya Değeri ve Eski Kitaplar”) adlı ilk kitabım 1602’de yayımladı. Bundan sonra çalışmaları sayesinde Kardinal Richelieu’nün de yardımıyla kralın tarih ve coğrafyacısı oldu.

Duchesne, kayıp belgeleri gün ışığına çıkardı; birçok el yazmasını özetleyerek yayımladı. Yapıtları çoğunlukla genel tarih ve aile tarihleri üzerine olmakla birlikte değişik birçok konuda da yazdı. 24 cilt olarak tasarladığı Fransız tarihi kaynaklarının toplandığı kitabın ancak 5 cildini tamamlayabildi: Historiae Francorum Scriptores (“Frank Tarihi Yazarları”).

Yapıtlarının sayısı oldukça fazla olan Duchesne, sonra gelen birçok tarihçiye kaynaklık etmiştir.

• YAPITLAR (başlıca); Egregiarum sen electarum-lectionum et antiquitatum liber, 1602, (“Metinlerin Seçimi veya Değeri ve Eski Kitaplar”); Histoire generale d’Angleterre, 1614, (“İngiltere’nin Genel Tarihi”);Historiae des papes, 1616, (“Papalar Tarihi”); Bibliotheque des autheurs qui ont escript l’histoire et topographie de la France, 1618, (“Fransa Tarihi ve Topografyası Yazarları Kitaplığı”); Histoire des roys, ducs et comtes de Bourgonge et d’Arles, 1619, (“Burgonya ve Arles Kralları, Dükleri ve Kontlarının Tarihi”); Historiae Francorum Scriptores, (bir, bölümü ö.s.), 5 cilt, 1636-1649, (“Frank Tarihi Yazarları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara