Antoine Favre Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FAVRE, Antoine (1557-1624) Fransız, hukukçu. Roma hukukunu araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük etmiştir.

Antoine Antonius Faber Favre, Bourgen-Bresse’ de doğdu, 1624’te öldü. Öğrenimini Paris’teki Cizvit Koleji’nde ve Turin Üniversitesi’nde tamamladı. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra, taşraya yargıç olarak atandı. Otuz yaşında Savoy Senatosu’na girdi.

Favre, İS 6.yy’da yazılı hale getirilip günümüze dek etkilerini sürdüren, hemen tüm hukuk sistemlerine kaynak oluşturan Roma hukukunun önemini kavrayarak, bu hukuku araştırma, geliştirme çalışmalarına girişen ilk araştırmacıdır. Daha çok Iustinianos’ un “Iustinianos Külliyatı” adı verilen Corpus iuris civilis’ i (“Medeni Hukuk Yasaları Bütünü”) üzerinde çalışmış, bu yapıtın yüzlerce bölümünün, klasik dönem hukukçuları tarafından derlenmesi sırasında atlandığını ya da yanlış yazıldığını ortaya çıkarmıştır. Yirmi iki yaşında yazdığı Coniecturae iuris civilis (“Medeni Hukuk Üzerine Yorumlar”) adlı kitabı Roma hukukunun genişletilmesi yolundaki çalışmalarının ilk ürünüdür.

Favre’m Roma hukukunu genişletme çabalarını pek az hukukçu desteklemiştir. Dönemin ünlü hukukçuları Kaspari Schieferdecker ve Girolamo Borgia kitaplarında zaman zaman bu çalışmalara değindilerse de Favre’ın çabaları gerçekte çok sonradan yansımalarını bulmuş, 20.yy’da Eisele ve Gradenwitz gibi hukukçular onun çalışmalarını temel almışlardır.

• YAPITLAR (başlıca): Coniecturae iuris civilis, 1581, (“Medeni Hukuk Üzerine Yorumlar”); De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris, 1598, (“Hukuksal Yorum ve Uygulamadaki Belirsizlikler”); Rationalia in pandectas Geneva, 1604, (“Cenevre Yasalarının Mantığı”); Codex, 1606, (“Toplu Yasalar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara