Arsene Dumont Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUMONT, Arsene (1849-1902) Fransız, sosyolog ve nüfus bilimci. Nüfus azalması sorununu incelemiştir.

1849’da Calvados bölgesinde La Cambe’de doğdu, 1902’de Paris’te öldü. Paris’teki Antropoloji Okulu’nda eğitim gören Dumont yaşamı boyunca Fransa’daki nüfus azalması sorununa ilişkin çalışmalar yapmıştır.

Dumont 1902’de yayımlanan Depopulation et Civilisation, etüde de demographie (“Nüfus Azalması ve Uygarlık, Demografi İncelemesi”) adlı kitabında bazı uygar toplumlarda gözlenen nüfus azalmasının temel nedeni olan doğum oranındaki azalışın bireylerin bilinçli tercihleri sonucu ortaya çıktığını ileri sürdü. Ona göre bu durum, bireyin varlık sorununu tamamen bireyci bir bakış açısıyla ele alan çağdaş uygarlığın yol açtığı sonuçlardan biridir. Ona göre her bireyin toplum içinde yükselme umuduna ve olanağına sahip olduğu Batılı toplumlarda bireyler çocuk yetiştirmenin gerektirdiği özveriyi kendi gelişmelerini önleyen bir engel olarak görmektedirler. Dumont bireylerin toplum içinde yükselme arzularını ve olanaklarını açıklamak amacıyla “toplumsal kılcallık” (capillarite sociale) kavramını kullanmıştır. Ona göre toplumsal kılcallık aktifse doğum oranı düşük olacaktır. Toplumsal kılcallık sınırlanmış ise doğum oranı artacaktır. Dumont bu görüşünü kanıtlamak amacıyla çok sayıda bölgesel demografik araştırmalar yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Natalites et democratie, 1898, (“Doğum Oranlan ve Demokrasi”); La morale basee sur la demographie, 1901, (“Demografiye Dayalı Ahlak”); Depopulation et civilisation, etüde de demographie, 1902, (“Nüfus Azalması ve Uygarlık, Demografi İncelemesi”).

• KAYNAKLAR: R.Gonnard, La depopulation en Frânce, 1898; R.Gonnard, Histoire des doctrines de la population,
1923.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara