Arthur Drews Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DREWS, Arthur (1865-1935) Alman, filozof ve tanrıbilimci. İsa’nın tarihsel kişiliğine karşı çıkmıştır.

Arthur Christian Heinrich Drews 1 Kasım 1865’te Holstein, Uetersen’de doğdu, 19 Temmuz 1935’te Achern’de öldü. 1898’de Karlsruhe Technische Hochschule’de öğretim üyesi oldu. Hegel ve E.Hartmann’m görüşlerine bağlı kaldı. E-.Hartmanri ın biiinçdışı olgularını konu edinen felsefesinden etkilenen Drews, Descartes’ın, düşünen özne’nin önemini abarttığını ileri sürdü. Ona göre, temel olan bilinçli değil, bilinçsiz istenç ya da istektir. Bilinci yaratan, bu bilinçsiz istencin özdekle çelişmesidir.

Drews, bu görüşlerden vardığı metafiziği “somut tekçilik” olarak adlandırdı. Tarih, evrenin gelişim süreci olan bilinçsiz atılımı, Tanrı ile özdeşleştirmiştir. Bu tümtanrıcı görüşe göre, “tanrısal evren süreci” nin, insan yaşamında, kendi kendinin bilincine varması dindir. Bu yüzden insanlığın yaşamı tanrısal yaşamın kendisi; insanlığın acıları da Tanrı’nın acılarıdır.

1909-1911 yıllarında yazdığı Die Christusmyth (“Isa Mitosu”) adlı yapıtında, geliştirdiği tekçi dizgeye Hıristiyanlık’ı da eklemeye çalışmıştır. Bu amaçla değişik Incil yorumlarını kullanarak, Isa’nın tarihsel varlığı konusunda kesin bir şey bilinmediği görüşünü savundu. İlk kilisenin yarattığı İsa mitosunun, o zamanda Yakındoğu’da yaygın olan ve yıldızların devinimleriyle insan yazgısını açıklayan söylenceden etkilenmiş olduğunu öne sürdü. Bunu kanıtlamak için o dönemin göksel inançlarındaki simgelerle Incil’de geçen kişiler arasında benzerlik bulunduğu savını ortaya attı. Hıristiyanlık’m özünde gizli olan gerçeği kavramak için, özel bir tarihsel kişilik taşıyan Isa’dan ayrılmak ve Hıristiyanlık’ı evrensel sürecin önsüz-sonsuz bir simgesi olarak görmek gereğini savundu.

• YAPITLAR (başlıca).Eduard von Hartmannsphilosophie und der Materialismus in der modernen Kultur, 1889, (“E.von Hartmann’m Felsefesi ve Modern Kültürde Özdekçilik”); Die deutsche Spekulation seit Kant, 2 cilt, 1893, (“Kant Çağından Beri Alman Kurguculuğu”); Die Christusmyth , 1909,1911, 2 cilt, (“İsa Mitosu”); Psycho-logie des Unhewussten, 1924, (“Bilinmeyenin Psikolojisi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara