Charles Brook Dupont-White Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUPONT – WHITE, Charles Brook (1807-1878) Fransız, iktisatçı. Geniş kapsamlı reform önerileriyle tanınmaktadır.

Charles Brook Dupont-White zengin, aristokrat bir aileden geliyordu. İktisadi yaşamda devlet müdahalesine verdiği önemle tanındı. L’individu et l’Etat (“Birey ve Devlet”) ve La centralisation (“Merkezileşme”) adlı kitaplarında devletin toplum içindeki ilerlemeye açık güçleri yönlendirmek konusunda gücü ve hakkı olduğunu savunarak insanlar arasındaki fiziksel, entelektüel ve iktisadi eşitsizliklerin giderilmesi için devlet müdahalesinin gerekli olduğunu öne sürdü. işçilerin içinde bulunduğu kötü çalışma koşullarının ve yoksulluğun, serbest ticaret ilişkilerinin sonucu olduğunu vurguladı. Bu durumun giderilmesi için yaygın eğitim, kamuya ait işyerlerinin artırılması, sigorta ve yeni vergilendirme yolları gibi çareler önerdi. Gelir dağılımında eşitliğin sağlanabilmesi için devletin tarafsız hakem rolü üstlenebileceğini ileri sürdü. Devlet yapısının alacağı biçimin ve işlevlerinin toplumsal psikolojilere ve geleneksel kuramlara bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılıklar göstereceğini savundu. Dupont-White’m görüşleri Almanya’da 19.yy ortalarında Kürsü Sosyalistleri olarak adlandırılan iktisatçıların görüşlerine benzerlik göstermektedir. Öğrencisi Belçikalı sosyologEmile de Lavelye, Almanya’da Kürsü Sosyalizmi’nin ortaya çıkışından önce bu görüşlerin Fransa’da Dupont-White tarafından geliştirildiğini öne sürmüştür.

• YAPITLAR (başlıca): Essai sur les relations du travail avec le Capital, 1845, (“Emeğin Sermayeyle ilişkileri Üzerine Deneme”); L’individu et l’Etat, 1857, (“Birey ve Devlet”); La centralisation, 1860, (“Merkezileşme”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara