Charles Carpenter Fries Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

FRİES, Charles Carpenter (1887 – 1967) ABD’li dilbilimci. Uygulamalı dilbilim ve dil öğretimi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

29 Kasım 1887’de Pennsylvania’da doğdu, 8 Aralık 1967’de Ann Arbor, Michigan’da öldü. Lisans öğrenimini Bucknell Üniversitesi’nde tamamladı. Lisansüstü öğrenimine Chicago Üniversitesi’nde başladı, doktorasını 1915’te Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nde verdi. Aynı yıl bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı ve bu görevi yaşamının sonuna değin sürdürdü. 1936-1940 ve 1945-1947 arasında Amerikan Dilbilim Kurumu’na bağlı yaz kurslarını yönetti. 1941’de Michigan Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere İngilizce öğretmek üzere Ingiliz Dili Enstitüsü’nü (ELI) kurdu ve 1956’ya değin bu kuruluşun başında kaldı. 1954-1955 arasında Almanya’daki Mainz Üniversitesi’nde konuk profesör olarak bulundu. Dil öğrenimi ile ilgili konularda Dışişleri Bakanlığı’nda da görev aldı.

Charles Fries dilbilimde yapısalcı (structuralist) yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşımın yöntemlerini kullanarak 1940’ta American English Grammar (“Amerikan Ingilizcesi’nin Dilbilgisi”) başlıklı bir kitap yazmıştır. Fries daha çok uygulamalı dilbilim ve dil öğrenimi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır. Yapısalcı yaklaşımı yabancı dil öğretimine uygulayarak kendi yöntemini (Aural-Oral) geliştirmiştir. Bu yöntemi kullanarak İngiliz Dili Enstitüsü’nde çalışanlarla birlikte Latin Amerikalı öğrenciler için altı ciltlik bir İngilizce kitabı yazmıştır. Daha sonra yabancılara İngilizce öğretmek amacıyla altı kitaplık Fries American English Series’i (“Fries Amerikan İngilizce Dizisi”) hazırlamıştır. Bu kitaplar 1950’lerin sonundan 1960’ların ortalarına değin İstanbul’daki Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde İngilizce öğretiminde kullanılmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): The Teaçhing of the English Language, 1927, (“İngilizce’nin Öğretilmesi”); The In-flections and Syntax of American English, 1939, (“Amerikan İngilizcesinde Bükümler ve Sözdizimi”); Language Study in American Education, 1940, (“Amerikan Eğitiminde Dil Öğrenimi”); English for Latin American Ştudents, 6 cilt, 1942-1944, (“Latin Amerikalı Öğrenciler İçin İngilizce”); Fries American English Series, 6 kitap, (“Fries Amerikan İngilizcesi Dizisi”); Linguistics and Reading, 1962, (“Dilbilim ve Okuma”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara