David Dudley Field Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FIELD, David Dudley (1805-1894) ABD’li hukukçu. Kendi adıyla anılan yeni bir yasalar sistemi hazırlamıştır.

13 Şubat 1805’te Haddam’da doğdu, 13 Nisan 1894’te New York’ta öldü. Williams College’a devam ettikten sonra Albany ve New York’ta hukuk eğitimi gördü. 1828’de New York’ta meslek yaşamına başladı, 1885’te emekli oluncaya değin baronun önderlerinden biri oldu.

Field 1839’dan sonra yasalar arasındaki çelişkileri giderip bunları sistemleştirmeyi amaçlayan bir hukuk reformu projesi üzerinde çalışmaya başladı. 1847’de New York Eyalet Meclisi, Field’i dava açma usulleri ile ilgili bir komisyona atadı. Bu komisyon hukuk mahkemeleri usulü ve ceza mahkemeleri usulüne ilişkin yasal bir çerçeve oluşturdu. Field daha sonra New York’a ilişkin tüm yasaları bir sistem altında toplamak amacıyla kurulan bir komisyonun başına getirildi. Bütün bu çabaların sonucu “Field Yasaları” adıyla bilinen 5 yasa önerisi oluştu. Varolan yasaların tek bir sistem altında toplanması hukuk sisteminde köktenci bir değişiklik olarak görüldü ve benimsenmesi kolay olmadı. California’da bu yasaların tümünün kabul edilmesine karşın Nevv York Eyaleti’nde ancak biri, ABD’deki diğer eyaletlerde, İngiltere ve sömürgelerinde ise bir bölümü kabul edildi. Daha sonra uluslararası yasaların sistemleştirilmesi için çaba gösteren Field 1872’de ülkeler arasında barış dönemi ilişkilerini ele alan Draft Outline of an International Code’u (“Uluslararası Yasa Taslağı”) hazırladı.

Yaşamı boyunca Serbest Ticaret Birliği ve Uluslararası Hukuk Derneği’nin etkinliklerine yardımcı olan Field önceleri Demokrat Parti’yi desteklediyse de daha sonra görüş ayrılıkları nedeniyle 1856’da Cumhuriyetçi Parti’ye geçti ve Lincoln’u desteklemeye başladı. 1876’da yeniden Demokrat Parti’ye döndü. İç Savaş’m ardından “Haydut İşadamları” olarak anılan tekelci sermayedarların avukatlığını yaparken kullandığı yöntemler New York Eyalet Barosu’nun, onun hakkında soruşturma açmasına yol açtı.

•  YAPITLAR (başlıca): Draft Outline of an International Code, 1872, (“Uluslararası Yasa Taslağı”).

• KAYNAKLAR: A.P.Sprague ve T.M.Coan (der.), Spe-eches, Arguments and Miscellaneous Papers of David Dudley Field, 3 cilt, 1884-1890.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara