David Easton Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EASTON, David (1917 –19 Temmuz 2014) ABD’li siyaset bilimci. Davranışçılık akımının kurucularındandır.

24 Haziran 1917’de Kanada’nın Toronto kentinde doğdu. 1939-1943 arasında Toronto Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1943’te ABD’ye gitti. 1947’de Harvard Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl Chicago Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1968-1969 yıllarında Amerikan Siyaset Bilimi Derneği başkanlığını yaptı.

Özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de gelişmeye başlayan Davranışçılık akımına bağlı sosyal bilimciler tüm toplumsal olguların matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ölçülebilirliğini savunmuşlardır. Easton’m kurucularından olduğu Davranışçılık akımı toplumdaki kurumlar arasındaki ilişkileri inceleyen geleneksel siyaset bilimi yaklaşımından farklı olarak deneysel araştırmaya dayanan bireysel davranış biçimlerini incelemiştir. Easton’a göre, bireylerin gözlemlenebilir ve düzenlilik gösteren davranışları temel alınarak birtakım kuramsal genellemelere varılabilir. Bunların doğruluğu daha sonra deneysel olarak sınanmalıdır.

Easton ABD’deki siyasal sistemi, toplumdan bir takım veriler alan ve bu verileri işlemden geçirerek yeniden topluma sonuçlar biçiminde geri veren bir kutuya benzeterek açıklamıştır. Easton siyasal çözümlemesinde, toplumsal denge içinde olan bir sistemi veri olarak kabul etmiş ve siyasal süreçlerdeki işleyişi mekanik ve biçimsel bir açıdan ele almıştır. Ona göre demokrasi, özgürlük ve eşitlik gibi konular siyaset biliminin dışında kalmalıdır.

• YAPITLAR (başlıca): The Political System, 1953, (“Siyasal Sistem”); A Sistems Analysis of Political Life, 1956, (“Siyasal Yaşamın Sistem Analizi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara