David Henry French Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FRENCH, David Henry (1933) İngiliz, arkeolog. Anadolu’da yönettiği kazılarla tanınmıştır.

30 Mayıs 1933’te İngiltere’de Bridlington’da doğdu. Ortaöğrenimini 1943-1952 arasında Pocklington’da yaptı. 1952-1955 arasında Cambridge Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdi. 1961-1966’da Anadolu ve Ege Erken Bronz çağları üstüne doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı.

1957’de Anadolu’da R.S.Young yönetimindeki Gordion ve 1958-1960 arasında J.Mellaart yönetimindeki Hacılar kazılarına katıldı. 1960’ta İran’da Yarım Tepe, Irak’ta Nemrud ve Ras al-Amya kazılarında çalıştı. 1961-1970 arasında Konya Ovası’ndaKaraman’ m kuzey doğusunda Can Hasan köyü (şimdi Alaçatı) yakınındaki üç höyükte kazılar yaptı. Can Hasan III adıyla bilinen akeramik (çanak-çömlek üretimi öncesi) bir neolitik yerleşme yeri saptadı. Aynı bölgede bulunan Çatal Höyük öncülü olan bu yerleşme, ilk üretimciliğe geçiş dönemine ait önemli bulgular vermiştir. İÖ 7 bin yılın ikinci yarısına tarihlenebilen bu yerleşmeyi neolitik ve kalkolitik tabakalanmanın birbirini izlediği Can Haşan I höyüğü izler. Can Haşan II ise daha geç dönemleri kapsar. French, 1965’te Ürdün’de Sydney Üniversitesi adına kazı yapan John Henessey ile Ghassul’da ve 1968’de C.W.Blegen ile Yunanistan’da Pylos kazılarında çalıştı.

1968-1973 arasında Elazığ’da Keban Baraj Gölü içinde kalan Aşvan Höyüğü’ndeki kazıları yönetti. Burada Orta Çağ, Roma, İÖ 1. ve 2. yy’lar ve Erken Bronz Çağı’na ait buluntular ortaya çıkarıldı. French 1974’te de Anadolu’daki Roma yolları ve kilometre taşlan üstüne bir araştırma yaptı. 1978’den başlayarak Adıyaman’da Karakaya Barajı sınırları içinde kalan Tille Höyük’te kurtarma kazılarını sürdürmektedir. Burada Orta Çağ, Roma, Helenistik ve Bronz Çağı’ na ait bulgular ortaya çıkartılmaktadır.

French 1968’den itibaren Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdürlüğü görevini yaptı..

• YAPITLAR (başlıca):    “Can Haşan, Karaman 1962”, Türk Arkeoloji Dergisi, 12/1, 1964; “1968 Aşvan Kazısı Ön Raporu”, Keban Projesi Çalışmaları, 1968, 1968; “Excavations at Can Haşan III”, Papers in Economic Prehistory, 1972, (“Can Haşan IlI’de Kazılar””); “Aşvan 1968r1972: An Interim Report”, Anatolian Studies 23, 1973, (“Aşvan 1968-1972: Geçici Rapor”); Roman Roads and Milestones in Asia Minör, 1981, (“Küçük Asya’da Roma Yollan ve Kilometre Taşlan”); “Tille 1981”, IV. Kazı Sonuçlan Toplantısı Bildirileri, 1983.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski