Diodorus [Sicilyalı] Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DİODORUS [Sicilyalı] (İÖ 1 .yy) Sicilyalı tarihçi. Bibliotheca Historica adlı yapıtıyla tanınmıştır.

Sicilya’da Agyrium’da doğdu. Caesar (Sezar) ve Augustus döneminde yaşadı. İÖ 60-57 yıllarında Mısır’a gitti. Bir süre Roma’da bulundu. Nerede ve hangi tarihte öldüğü bilinmiyor. Yapıtında en son IO 21’de geçen bir olayı anlatır.

Diodorus’un, Bibliotheca Historica adlı ünlü yapıtı başlangıcından Caesar’m Galya savaşlarına dek uzanan genel bir dünya tarihidir. Yapıt 40 kitaptan oluşur. İlk 5 kitap Truva savaşma kadar olan dönemde Mısırlılar’m, Asurlular’ın ve Yunanlılar’m tarihini anlatır. Daha sonraki 5 kitap kayıptır, 11-20. kitaplar, 480-479’daki Yunan-Pers savaşı ile başlar, İÖ 302’de Makedonya İmparatorluğu’nun parçalanmasına değin gelir. Geri kalan kitaplar parçalar halindedir.

Diodorus’un dünya tarihi, gerek bu konudaki kaynak azlığı gerekse ondan önce yaşamış ama eserleri yok olmuş yazarların çalışmalarından da yararlanılmış olması açısından çok önemlidir. Diodo-rus, Yunan tarihi ile ilgili bölümlerde Ephorus ve Cardia’lı Hieronymus’un çalışmalarından yararlanmıştır. Sicilya ve Büyük İskender dönemi ile ilgili bölümlerde, kesin olmamakla birlikte, kronolojik bilgi bakımından Atinalı Apollodorus ve Rodoslu Castor’un, coğrafya ile ilgili olarak da Megasthenes, Agatharchildes ve Artemidorus’un çalışmalarından yararlanmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara