Durandus de Saint-Pourçain Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Durandus de Saint-Pourçain, 13. yüzyıl Fransız filozofu ve tanrıbilimcisidir. Özellikle Scholastic düşünce geleneği içinde etkili olmuştur. 1270 yılı civarında Saint-Pourçain'de doğdu ve 1334 yılında İtalya'da öldü.

Durandus, özellikle Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim gördü ve öğretmenlik yaptı. O dönemdeki teoloji ve felsefe tartışmalarında önemli bir figür olarak bilinir. Eserleri arasında "Quaestiones in IV libros Sententiarum" ve "Commentarius in Metaphysicam Aristotelis" gibi teoloji ve felsefe konularını ele alan eserler bulunmaktadır.

Onun felsefi görüşleri, özellikle Aristoteles'in eserlerine dayalı olarak, o dönemin Scholastic düşünce geleneğini yansıtmaktadır. Özellikle teoloji ve felsefe üzerine yaptığı çalışmalar, Orta Çağ düşüncesine önemli katkılarda bulundu.


Durandus, inanç dışındaki konularda kilisenin yetkesinin değil uslamlamanın geçerli olacağını savundu. Ona göre, doğada tikellerden başka bir varlık yoktur. Aquino’lu Thomas’ın ileri sürdüğü gibi, varlıklar, varoluş ve öz gibi ikili bir yapı göstermez. İnsan, doğrulanması güç de olsa, ruh ve gövdenin birleştiği bir varlıktır. Bilgi, us ile nesne arasında dolayımsız bir ilişki sonucu kazanılır.

Durandus, tanrıbilim alanında Adcılık’a yatkın görüşler ileri sürmüştür. De Statü Animarum Sanctorum Postquam Resolutae Sunta Corpore (“Kutsal Gövdeden Ayrıldıktan Sonra Kutsal Ruhların Durumu Üstüne”) adlı yapıtıyla papalığın Tanrı bağışı olan mutluluk konusundaki savlarına karşı çıkar. Adcı yaklaşımları nedeniyle Occam’h William ile aralarında benzerlikler bulunduğu görülür.

Eserleri

Durandus de Saint-Pourçain'un eserleri, genellikle teoloji ve felsefe konularında yoğunlaşan Scholastic geleneği çerçevesinde yer almaktadır. İşte onun bazı önemli eserleri:

"Quaestiones in IV libros Sententiarum": Bu eser, Peter Lombard'ın "Sententiarum Libri Quatuor" adlı eserine yapılmış yorumları içerir. Sententiae, Orta Çağ teolojisinin temel metinlerinden biridir ve bu metin üzerine yapılan yorumlar, teologların kendi düşüncelerini ifade etmeleri için bir platform sağlar.

"Commentarius in Metaphysicam Aristotelis": Bu eser, Aristoteles'in Metafizik kitaplarına yapılan bir yorumu içerir. Aristoteles'in metafizik felsefesini anlama ve yorumlama çabaları, Orta Çağ filozofları için önemli bir konuydu.

Bu eserler, Durandus de Saint-Pourçain'in teoloji ve felsefe alanındaki düşüncelerini anlamak için önemli kaynaklardır. Ancak, bu liste tamamlanmamış olabilir, çünkü el yazmalarının veya kaynakların eksik olduğu durumlar söz konusu olabilir.

Sitede Ara