Ebu Dülame Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

EBU DÜLÂME ( ? -786) Arap, şair. Hiciv şiirleriyle tanınmıştır.

Asıl adı Zend b. Cevn’dir. Habeş asıllı bir köledir. Nerede doğduğu bilinmiyor. 786’da Bağdat’ ta öldü. Ölüm tarihi tartışmalıdır. Abbasi halifelerinden Mansur (754-775) ve Mehdi’nin (775-785) saraylarında bulundu. Görevi saray soytarılığı idi.

 Abbasiler’i iktidara getiren Ebu Müslim Horasani’nin öldürülmesinin nedenlerini açıklayan kasidesi ile ün kazandı. Ebu Dülâme para için kaside yazmaktan kaçınmaz, yakınlarını bile hicvetmekten çekinmezdi. Adı deliye çıktığı için din kurallarına aldırış etmez, cezadan korkmaksızın herkesin içinde dinle alay ederdi.

Abbasiler’in simgesi olan siyah renkte giysiler giyilmesi için verilen buyruğu alay konusu yaptı. Halife Mehdi onu arkadaşları ile birlikte ölüm cezasına çarptırdı. Ebu Dülâme bu kez kendini hicvederek ölümden kurtuldu. Katırı için yazdığı kaside Arap edebiyatında atasözleri arasına girmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara