Ebu'l-Ferec Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EBULFEREC ( ? -1043) Arap, hekim ve düşünür. Yunan düşüncesinin İslam ülkelerinde tanınmasına katkıda bulunmuştur.

Ebulferec Bağdat’ta doğdu, doğum yılı bilinmiyor, 1043’te aynı kentte öldü. Gerçek adı Ebulferec ibnü’t-Tayyib’dir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi olmadığı gibi onunla ilgili kaynaklar da birbirini tutmamaktadır. Ailesi Hıristiyan olduğundan önce kilisede öğrenim görmüş, bir süre Katolik kilisesinde yazıcılık görevinde bulunmuştur.

Ebulferec tıp konusundaki çalışmaları nedeniyle üne kavuşunca Büveyhoğulları Sultanı Adududdevle’’ nin daha önceleri yaptırdığı hastahanede hekim olarak görevlendirilmiş, birçok öğrenci yetiştirmiştir. Tıp bilimleri yanında felsefe konularına da ilgi duyan Ebulferec özellikle Yunan felsefesi ile uğraşmış, o çağda bilinen Yunanca yapıtlardan bazılarını Arapça’ ya çevirmiştir. Aristoteles, Porphyrios, Galenos gibi bilge ve hekimlerin yazılarını yorumlamış, ilk Çağ felsefe ve hekimliğinin İslam ülkelerinde tanınmasına olanak sağlamıştır. Çağdaşları arasından İbn Heysem ve İbn Sina ile, bilimsel konuları içeren mektuplaşmaları vardır. Bu mektupların incelenmesinden, onun Yunan düşüncesini İslam ülkelerinde yayma ve tanıtmadaki başarısı anlaşılmaktadır. Tıp alanındaki çalışmalarım öven İbn Sina, felsefe konusunda ona karşı bir tutum takınır, onun usçuluğunu, özellikle doğa bilimlerinden kaynaklanan gözlemci yöntemini eleştirir.

• YAPITLAR (başlıca): Makale fi’ş-Şarab (yazma), (“İçecek Üstüne Yazı”); Makale fi’l-Kuvvaü’t-Tabia, (yazma), (“Doğanın Gücü Üstüne Yazı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara