Ebu Şame Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EBU ŞÂME (1203-1268) Arap, tarihçi. Zengiler ve Eyyubiler dönemini anlatan yapıtıyla tanınmıştır.

12 Ocak 1203’te Şam’da doğdu, 13 Haziran 1268’de aynı yerde öldü. Asıl adı Şehabeddin Abdurrahman b. İsmail’dir. Kaşının üzerinde büyük bir ben bulunduğundan Ebu Şâme lakabıyla tanınmıştır. İlköğrenimini doğduğu kentte yapıp, İskenderiye’ye gitti. Burada Alameddin es-Sahavî’den Hadis, fıkıh, edebiyat dersleri aldı. Bir süre Eşrefiye Darülhadisi’nde ders verdi. Suriye’ye döndükten sonra Rükniye Medresesi’ne müderris oldu. Bir cinayet olayına adı karıştığından halkın saldırısına uğrayıp öldürüldü.

Nureddin Zengî (1146-1174) ve Selahaddin Eyyubî(l 169-1193)dönemlerini kapsayan Kitabü’r-Ravzateyn fi Ahbari’d-Devleteyn adlı tarihi çalışması en önemli yapıtıdır. Fransızca’ya da çevrilen bu yapıta 1195-1266 arasındaki olayları içeren Zeylü’r-Ravza-teyn adlı bir de ek yazmıştır. Ayrıca Alameddin es-Sahavî’nin yedi kasidesini şerhetmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Kitabü’r-Ravzateyn fi Ahbari’d-Devleteyn, (ö.s.), 2 cilt, 1871-1875; Zeylü’r-Ravzateyn, (Köprülü Kütüphanesi, No. 9782).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara