Emin Ağa Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EMİN AĞA (18. yy-19. yy) Türk, besteci. Saz eserleriyle Türk musikisinde yeni bir üslup geliştirmiştir.

Yaşamı üzerine bilgi yok denecek kadar azdır. 18.  yy’ın ikinci yarısı ile 19. yy’ın başlarında yaşamıştır. Enderun’da yetişmiş bir tamburidir. III. Selim zamanında beste yapmaya başlamış, II. Mahmud döneminde padişah müezzinbaşılığma kadar yükselmiştir.

Sadece saz eserleri bestelemiştir. Yapıtlarının kuruluşu, melodi yapısı, usûl geçkilerindeki şaşırtıcılık, gerek kendisinden önceki, gerekse kendi zamanının hiçbir bestecisinde görülmeyen, köklü bir yenilik anlayışı gösterir. Bu özelliğiyle, III. Selim dönemi bestecilerinin musikide aradıkları yeniliğin en ileri örneklerinden biridir. Daha çok sözlü yapıtlara dayanan Türk musikisinde yenilikçiliğini saz eserleriyle ortaya koyması, dikkate değer bir önem taşır. Acemaşiran peşrevi ile saz semaisi saz eserleri repertuarının vazgeçilmez parçalarıdır.

• YAPITLAR (başlıca): Acemaşiran, bayatı, müstear, nışabur, sûznâk peşrevler; Acemaşiran, arazbar, müstear, sûznâk saz semaileri.

• KAYNAKLAR: S. Ezgi, Nazarî ve Amelî Türk Musikisi, I, V, 1933, 1953; Letâif-i Vakayî-i Enderun, 1813.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara