Faik Sabri Duran Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DURAN, Faik Sabri (1882-1943) Türk, coğrafyacı. Türkiye’de çağdaş coğrafyayı geniş kitlelere tanıtmaya çalışmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı yerde öldü. Saint Benoit Fransız Lisesi’ni bitirdi. 1908’de II.Meşrutiyet’in ilanından sonra bir grup öğrenciyle birlikte gönderildiği Fransa’da coğrafya öğrenimi gördü.

1912’de yurda dönüp Galatasaray Lisesi, Mülkiye Mektebi ve Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde coğrafya dersleri verdi. Bu arada çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazdı. Resimli Kitap, Resimli Roman, Musavver Muhit dergilerini çıkardı.

1920’den sonra idari görevler aldı. Bir süre Devlet Matbaası ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. 1933’teki üniversite reformundan bir süre önce Darülfünun’dan ayrılarak çalışmalarını ilk ve ortaöğretim üzerinde yoğunlaştırdı. 1941’de Ankara’da toplanan I.Coğrafya Kongresi’nin çalışmalarına katıldı. 1942’de Türk Coğrafya Kurumu’nun kurucuları arasında yer aldı.

Duran, Türkiye’de çağdaş coğrafyayı geniş kitlelere tanıtan ve sevdiren yapıtlar vermiştir. Çeşitli ölçeklerde Asya, Avrupa ve Türkiye haritaları hazırlamıştır. En önemli çalışması 1937’de yayımladığı Büyük Atlas’tır. Ayrıca Jules Verne’nin birçok romanını Türkçe’ye çevirmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Avrupa, 1913; Asya, Asya-i Şarki Adaları, Afrika, 1914; Coğrafyada İlk Adım, 1915; Osmanlı Coğrafyayı İktisadisi, 1915; Muhtasar Coğraf-ya-yı Umumi, 1916; Coğrafya-yı Tabii Dersleri ve Manatık-ı Kutbiye, 1917; Osmanlı Coğrafya-yı Tabii ve iktisadisi, 1917; Büyük Atlas, 1937; Hayvanlar Alemi, 1938; insanlar Alemi, 1939; ikinci Cihan Harbinde Milletler ve Devletler, 1942; Keşifler Alemi, (ö.s.), 1944.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara