Fan Kuan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FAN K’OUAN (ykş. 950 – 1026) Çinli ressam. Sung döneminin (lO.yy – 13.yy) manzara resmi ustalarındandır.

Asıl adı Fan Çung-çeng’dir. Manzara ressamı olarak 990-1026 arasında etkin oldu. Çağdaşı manzara ressamı Li Çeng’in sanatını izleyerek yetişti. Ancak, ustalarının gerçeği yakalayamadıklarının farkına vardı ve gerçeğin eğitim yoluyla değil, coşkulu bir sevgiyle doğanın içinde kavranabileceğini anladı. Eski çalışma yöntemini bırakıp dağların ruhuna varmak amacıyla Çung-nan dağlarında T’ai-hua’ya çekildi. FanK’ouan’ m özgün yapıtları, karın nemli soğuğunun duyum-sandığı kış manzaralarıdır. Genellikle manzara düzenlemeleri sağ alt köşeden başlayarak yukarıya doğru yayılır. Doğanın asal öğesi olan dağlar, sert kenar çizgileriyle (kontur) belirtilmiştir. Bu dağların yüceliği sis tabakalarıyla vurgulanır. Kristalize olmuş kayalardaki sertlik, ağaç kümelerindeki yoğunluk, teras ve evlerdeki incelik, insan figürlerindeki sonsuz huzur Fan K’ouan’ın üslubunun özelliklerindendir. Rüzgârın önünde eğilmiş küçük insanlar, şemsiye biçimindeki başlıklarıyla barınaklara doğru yol alırlar. Fan K’ouan, Çin manzara resminde dengeli üslubuyla dikkati çeker.

• YAPITLAR (başlıca): Dağlar ve Dereler Arasında Bir Gezinti; Kış Manzarası; Ağaçlar ve Kayalar; Nehir Kıyısında Kar.

• KAYNAKLAR: L.Sickman (A.Soper ıic,);’The Arts and Architecture of China, 1956; A.Waley, An Index of Chinese Artists, 1922.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara