Fatin (Divan şairi) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FATİN (1814-1866) Osmanlı tezkire yazarı ve Divan şairi. Son şairler tezkiresi olan Hâtime-tü’l-Eş’ar’ı yazmıştır.

Davud Fatin, Drama’da doğdu, 22 Haziran 1866’da İstanbul’da öldü. İlköğrenimini memleketinde yaptıktan sonra, 1827’de Mısır’da defterdar olarak bulunan amcası Mehmed Hüsrev Bey’in yanına gitti. Orada sekiz yıl kalarak öğrenimini sürdürdü. Bulak Matbaası düzeltmenlerinden Salih Racih Efendi’den çeşitli konularda ders aldı. 1836’da İstanbul’a döndü. Divan-ı Hümayun Kalemi’ne girerek Fatin mahlasını aldı. Bir süre sonra Sadaret Mektubi Kalemi’ne geçti. 1848’de Ticarethane-i Amire İlâmat Odası’na mukabeleci oldu. Bu görevde iken hastalanarak öldü.

Fatin şair olarak değil, tezkireci olarak tanınır. Divan’ı sonradan oğlu Rasim tarafından bastırılmıştır. Şiirleri fazla önemli değildir. Tezkire-i Hâtime-tü’l-Eş’ar adlı yapıtı son şairler tezkiresidir. Sâlim ve Safâyi tezkirelerinin bıraktığı 1722’den, 1852’ye değin 672 şairin yaşamöyküleri ile şiirlerinden örnekleri içerir. Fatin, tezkiresini, sağlığında yapılan baskısından sonra, yanlışlarını düzelterek ve eksiklerini tamamlayarak yenilemek istemişse de, bunu gerçekleştirememiştir. Şinasi 1863’te tezkireyi yeniden ele alarak yayımlama girişiminde bulunmuş, bu da yarım kalmıştır.

• YAPITLAR: (başlıca): Tezkire-i Hâtimetu’l Eş’ar, 1855; Divan-ı Fatin, (ö.s.), Rasim (yay.), 1871.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara