Fekete Lajos Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FEKETE, Lajos (1891-1969) Macar, tarihçi. Derlediği belgelerle Balkanlar’daki Osmanlı egemenliği döneminin kavranmasına katkıda bulundu.

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlılar’a tutsak olduğu yıllarda Türkçe öğrendi. Bu bilgisini kullanarak Macaristan, Almanya, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türkçe belgeleri inceledi. Bir süre Budapeşte’de Macar Devlet Arşivi’nde çalıştı. Daha sonra Budapeşte Üniversitesi’nde Türk tarihi profesörü oldu. 1935’te arşiv uzmanı olarak Türkiye’ye çağrıldı. İstanbul Başbakanlık Arşivi’ndeki belgeler onun önerisine göre sınıflandırıldı. Türk Tarih Kurumu onur üyeliğine seçilen Fekete’ye, ülkesinde Kossuth Odülü verildi. incelemelerinin bir bölümü Leveltdri Közlemenyek adlı dergide yayımlandı.

Fekete’nin Einführung in die osmaniscb-türkisc-he Diplomatik der türkischen Botmassigkeit in Ungarn (“Macaristan’da Türk Egemenliği Döneminde Osmanlı-Türk Diplomasisine Giriş”) adlı yapıtı, 1924-1925 yıllarında Zichy Ailesi’nin özel arşivi, Debrecen ve Gyöngyös arşivlerindeki Türkçe toplu belgeler, Dresden, Berlin ve Râköczi-Aspremont arşivlerinde yaptığı inceleme ve derlemeleri içerir. 1926’da yayımlandığında büyük ilgi uyandıran bu yapıtı, 1932’de basılan ve P.M.Esterhâzy’nin aile arşivindeki belgelerden oluşan bir diğer yapıt izlemiştir. Bu çalışma, 17.yy Osmanlı-Macar ilişkilerine ışık tutması açısından da ayrı bir değer taşımaktadır.

Fekete’nin Osmanlı tarihine ilişkin araştırmaları ve Türkiye’de arşivcilik konusunda kitapları başta İtalyanca olmak üzere, Türkçe de dahil çeşitli dillere çevrilmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmassigkeit in Ungarn, 1926, (“Macaristan’da Türk Egemenliği Döneminde Osmanlı-Türk Diplomasisine Giriş”); Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Ester-hâzy, 1606-1645, 1932, (“Palatinus Miklos Esterhazy’nin Arşivindeki Türkçe Belgeler”); A török leveltdrügy, 1937, (Arşiv Meseleleri, 1939) A Balkan nepei a török âllam eletehen, 1943, (“Türk Devleti’nin Yaşamında Balkan Ulusları”); Az esztergomi szandzsdk 1570, evi adöösszei-râsa, 1943, (“Estergon Sancağı’nın 1570 Tarihli Yazı Defteri”); Budapeşt a törökkorban, 1944, (“Türk Devrinde Budapeşte”); Die Siyaqat-Schrift in der türkischen Finanzvermaltung, 2 cilt, 1955, (“Türk Mali Yönetiminde Siyakat Yazısı”); Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda, 1550-1580 (G.Kâldy-Nagy ile), 1962, (“Bu-din’de Türk Maliye Orgütü’nün Hesap Defterleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara