Fethi Naci Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

FETHİ NACİ (1927-2008) Türk, eleştirmen ve yazar. Özellikle roman alanında toplumbilim ve siyasal ekonomiden yararlanan, ama sanatsal kaygılardan uzağa düşmeyen incelemeler yapmıştır.

Fethi Naci Kalpakçıoğlu 3 Nisan 1927’de Giresun’da doğdu,  23 Temmuz 2008’de İstanbul’da öldü. Ortaöğrenimini 1945’te Erzurum Lise-si’nde tamamladı. 1949’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek Tahsil Gençlik Derneği yöneticisi olarak sürdürdüğü eylemlerinden dolayı tutuklandıysa da beraat etti. Uzun süre İstanbul’da özel fabrikalarda muhasip, personel şefi olarak çalıştı. 1968’de Gerçek Yayınevi’ni kurdu.

Fethi Naci yazarlık uğraşını iki ayrı alanda sürdürdü. Önceleri ilerici dergilerde yayımlanan deneme yazılarında toplumcu bir eleştiri anlayışıyla, canlı tartışmalara yol açan değerlendirmeler yaptı. 1960’tan sonraysa Sosyal Adalet, Yön ve kurucuları arasında olduğu Ant dergilerinde siyasal konulu yazıları, makaleleri çıktı. 1967’den sonra yeniden edebiyat konularına dönen Fethi Naci, özellikle Yeni Ufuklar ile Yeni Dergi’de Türk romanı üzerine geniş boyutlu çalışmalar yayımladı. Düşüncelerini sakınmadan söyleyen bir eleştirmen olarak birçok tartışmanın başlatıcısı oldu.

Edebiyatta eleştirinin yeri, yazarın sorumluluğu, yazarın özgürlüğü, edebiyatla toplumsal gelişmeler arasındaki ilişkiler gibi konular üzerinde de duran Fethi Naci, toplumcu bir eleştirinin temellerini oluşturmaya çalışırken, zamanla, başlangıçtaki katı tutumundan uzaklaşarak toplumcu eleştirinin sanatsal kaygılardan kopmaması gerektiğini vurgulayan bir tutumu benimsedi.

Eserleri

 • İnsan Tükenmez Kalem (1956) (Eleştiri-Deneme)
 • Gerçek Saygısı (1959) (Eleştiri-Deneme)
 • Azgelişmiş Ülkeler ve Sosyalizm (1965)
 • Emperyalizm Ya Da Pijama Giymiş Eşek Nedir? (1965) (İnceleme-Makale)
 • Azgelişmiş Ülkelerde Askeri Darbeler ve Demokrasi (1966) (İnceleme-Makale)
 • Kompradorsuz Türkiye (1967)
  Japon Kalkınması ve Türkiye, (1967) (İnceleme-Makale)
 • 100 Soruda Atatürk’ün Temel Görüşleri (1968) (İnceleme-Makale)
 • On Türk Romanı (1971) (Eleştiri-Deneme)
 • Edebiyat Yazıları (1976) (Eleştiri-Deneme)
 • 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme (1981) (Eleştiri-Deneme)
 • Eleştiri Günlüğü (1986)
 • Bir Hikâyeci: Sait Faik-Bir Romancı: Yaşar Kemal (1990)
 • Gücünü Yitiren Edebiyat (1990)
 • Roman ve Yaşam (1992)
 • Eleştiride 40 Yıl (1994)
 • 40 Yılda 40 Roman (1994)
 • Reşat Nuri’nin Romancılığı (1995)
 • 50 Türk Romanı (1997)
 • Şiir Yazıları (1997)
 • 60 Türk Romanı (1998)
 • Kıskanmak (1998)
 • Sait Faik’in Hikâyeciliği (1998)
 • Yaşar Kemal’in Romancılığı (1998)
 • Yüzyılın 100 Türk Romanı (1999)
 • Dönüp Baktığımda (1999)
 • Anılar kitabı (1999)

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara