Ford Madox Ford Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FORD, Ford Madox (1873-1939) İngiliz, yazar. I.Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Batı toplumundaki çatışmaları ele alan romanlarıyla tanınmıştır.

Asıl adı Ford Hermann Hueffer’dir. 17 Aralık 1873’te İngiltere’de, Merton’da doğdu, 26 Haziran 1939’da Fransa’da, Deauville’de öldü. Alman asıllı babası müzik eleştirmeni, anne tarafından büyük babası ise ressamdı. Çocukluğu sanatla yakından ilgili bir çevrede geçti. On sekiz yaşında ilk romanı The Shifting of Fire’ı yazdı. Daha sonra yerleştiği Kent’te yoğun olarak yazmayı sürdürdü. The Inheritors (“Vârisler”) ve Romance adlı romanları orada tanıştığı yazar Joseph Conrad’la birlikte çalışmasının ürünleridir. 1908’de Englisb Review adlı dergiyi kurdu, bir yıl süreyle yayımcılığını yaptı ve T.S.Eliot, Robert Frost, H.G.Wells, D.H. Lawrence ve Anatole France gibi yazarların yazılarım yayımladı. Daha sonraki yıllarda sarsıntılarla geçen özel yaşamı ve savaşın yol açtığı ruhsal çöküntü nedeniyle zor bir dönem geçirdi. 1922’de gittiği Paris’te Joyce, Hemingway ve Pound’ un yazılarıyla katıldığı Transatlantic Review adlı derginin yayımcısı oldu.

Ford, roman, şiir, anı, inceleme ve eleştiri türlerinde yetmişin üstünde yapıt vermiştir. Savaş öncesi döneminin başyapıtı, kendi deneyimlerinden yararlanarak yazdığı ve kadınla erkek arasındaki ruhsal çatışmaları ele aldığı The Good Sold’ıer (“İyi Asker”) adlı romanıdır. Some Do Not (“Bazıları Yapmaz”), No More Parades (“Törenlere Paydos”), A Man Could Stand Up (“İnsan Doğrulabilmeli”) ve The Last Post’tan (“Son Görev”) oluşan roman dörtlemesi ise savaş sonrası döneminin en önemli ürünüdür. Bu roman dizisi, aynı zamanda Ford’un birey, toplum, savaş, din ve politika konularındaki görüşlerini yansıtır.

Roman anlayışı, birlikte çalıştığı yazar Joseph Conrad’ınkine yakındır. Romanları, çok yönlü tiplemeleri ve zaman kaymalarım ustaca kullanan anlatım teknikleriyle, 20.yy İngiliz romanının önemli yapıtları arasına girmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: The Shifting of Fire, 1892; The Inheritors (J.Conrad ile), 1901, (“Vârisler”); Romance, (J.Conrad ile), 1903; The Fifth Queen, 1906, (“Beşinci Kraliçe”); Privy Seal, 1907, (“Kraliyet Mührü”); The Fifth Queen Crowned, 1908, (“Taç Giyen Beşinci Kraliçe”); The Good Soldier, 1915, (“İyi Asker”); Some Do Not, 1924, (“Bazıları Yapmaz”); No More Parades, 1925, (“Törenlere Paydos”); A Man Could Stand Up, 1926, (“İnsan Doğrulabilmeli”); The Last Post, 1928, (“Son Görev”). Anı: Joseph Conrad, A Personal Remem-brance, 1924, (“Joseph Conrad, Kişisel Bir Anı”); Return to Yesterday, 1931, (“Düne Dönüş”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara