Friedrich von Flotow Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FLOTOW, Friedrich von (1812-1883) Alman, besteci. Martha adlı operasıyla ünlüdür.

26 Nisan 1812’de Teutendorf’da doğdu, 24 Ocak 1883’te Darmstadt’da öldü. Soylu bir ailedendi ve diplomat olmak için eğitim gördü. Ama küçük yaştan başlayarak müzik ve tiyatroya ilgi duymuştu. İlk müzik derslerini annesinden aldı. 1827’de bu alandaki öğrenimini tamamlamak üzere Paris’e gönderildi. Bohemyalı besteci Anton Joseph Reicha’nm (1770-1836)öğrencisi oldu. 1830’daki siyasal olaylar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Paris’e bir yıi sonra geri döndü. 1835’te ilk operası olan bir perdelik Pierre et Catherine’i besteledi.

Flotow ilk önemli başarısını 1839’da bestelediği Le naufrage de la meduse (Denizanasının Batışı) adlı operayla sağladı. Bunu, hemen hepsi yaygın beğeni kazanan hafif opera türünde bir dizi yapıt izledi. 1855’te Almanya’ya giderek 1856-1863 arasında Schsverin Saray Tiyatrosu’nun yöneticiliğini yaptı, bu kurum için bale müzikleri yazdı. Daha sonra Paris’e döndü ve 1864’te Institut de France üyeliğine seçildi. 1869’dan sonra ise Viyana yakınlarında yaşamaya başladı.

Flotow’un operaları yaşadığı dönemde oldukça sevilmiş ve ünlenmiştir. Ancak bugün, 1847’nin ürünü olan Martha dışında, hiçbiri sahnelenmemekte-dir. Bu durum, sanatçının, belli bir dönemde Parisli izleyicilerin beğenisine uygun yapıtlar vermeyi yeğlemiş olmasına bağlanmaktadır. Martha ise güzel ve duygulu melodileriyle sık sık sahnelenen bir yapıt olarak günümüze kalmıştır. İriandalı şair Thomas Moore’un (1779-1852) “Last Rose of Summer” (“Yazın SonGülü”)adlı şiiri üzerine bestelenmiş olan arya, bu operanın en sevilen bölümlerindendir.

• YAPITLAR (başlıca): Opera: Pierre et Catherine, 1835; Le naufrage de la meduse, 1839, (Denizanasının Batışı); Alessandro Stradella, 1844; Martha, 1847; Die Grossfürs-ten, 1850, (“Grandükler”); Rübezahl, 1853; Pianella, 1860; Zilda, 1866; Nadia, 1873; II Flor d’Harlem, 1876, (“Harlem Çiçeği”); Am Runenstein, 1868, (“Yazıt Başında”). Bale: Die Libelle, 1856, (“Yusufçuk”); Tanzkönig, 1861, (“Dans Kralı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara