Hans Fallada Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

FALLADA, Hans (1893-1947) Alman, romancı. Toplumsal ve siyasal içerikli romanlarıyla tanınmıştır.

Asıl adı Rudolf Ditzen’dir. 21 Temmuz 1893’te Greifswald’da doğdu, 5 Şubat 1947’de Berlin’de öldü. Bir taşra yargıcının oğluydu. Tarım okuduktan ve bir süre çiftlik işleriyle uğraştıktan sonra Berlin’de gazetecilik ve yazarlığa başladı.

I.Dünya Savaşı sonrası dönemin iktisadi, toplumsal ve ahlaki sorunlarını büyük bir duyarlıkla işleyen romanlarıyla başarı kazandı. Romanlarının birçoğu, acımasız yaşam koşullarına karşı mücadele eden insanları konu alır. Bauern, Bonzen und Bomben (“Köylüler, Kodamanlar ve Bombalar”) 1929 dünya iktisadi bunalımı sırasında Holstein’daki köylü ayaklanmalarını, Jeder stirbt fiir sich allein (“Herkes Kendi Başına Ölür”) bir çiftçinin Naziler’e karşı giriştiği umutsuz mücadeleyi anlatır. En çok tanınan ve iki kez filme çekilerek Fallada’ya uluslararası bir ün kazandıran Kleiner Mann-was nun f (Küçük Adam Ne Oldu Sana?) adlı belgesel romanı ise işsizlikle mücadele eden genç bir çiftin öyküsüdür. Fallada bu romanında, büyük kentin sıradan insanlarının gündelik yaşamlarını büyük bir ustalıkla yansıtmıştır.

Ayrıntılı gözlemler, doğalcı (natüralist) betimlemeler ve gerçekleri tam bir bağlılıkla ve nesnel bir üslupla yansıtma kaygısı romanlarının başlıca özelliğidir.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: Bauern, Bonzen und Bomben, 1931, (“Köylüler,Kodamanlar ve Bombalar”); Kleiner Mann was nuni, 1932, (Küçük Adam Ne Oldu Sana?); Wir batten mal ein K;W,1934, (“Bir Zamanlar Bir Çocuğumuz Vardı”); Altes Herz geht auf die Reise, 1936, (“Yaşlı Gönül Gezide”); Wolf unter Wölfen, 1937, (“Kurt Kurtlar Arasında”); Kleiner Mann, grosser Mann-alles vertauscht, 1940, (“Küçük Adam, Büyük Adam-Herşey Altüst”); Der Alpdruck, (ö.s.), 1947, (“Kâbus”); Jeder stirbt fiir sich allein, (ö.s.), 1947, (“Herkes Kendi Başma Ölür”); Der Trinker, (ö.s.), 1950, (“Ayyaş”). Otobiyografi: Damals bei uns daheim, 1941; (“Bir Zamanlar Bizim Orda Geçenler”); Heute bei uns zu Haus, 1943, (“Bu Günlerde Bizim Evde Geçenler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara