Hans Magnus Enzensberger Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

ENZEN SBERGER, Hans Magnus (1929) Alman, şair ve eleştirmen. II.Dünya Savaşı sonrası Alman top-lumunu hicveden şiirleriyle tanınmıştır.

11 Kasım 1929’da Bavyera’da, Kaufbeuren’de doğdu. Gençlik yıllarında yaşadığı Nürnberg’de Nasyonal Sosyalist Partisi’nin çeşitli etkinliklerine katıldı. Savaştan sonra çevirmenlik ve karaborsacılık yaparak yaşadı. Lise bitirme sınavını 1949’da Nord-lingen’de verdikten sonra Erlangen, Freiburg, Hamburg ve Paris’te okudu. Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat, dil ve felsefe öğrenimi gördü. 1955’te Clemens Brentano üzerine hazırladığı teziyle edebiyat doktoru unvanını aldı. Öğrenimini tamamlayınca Stuttgart’ta Güney Almanya Radyosu’nda program yayımcısı ve Ulm Yüksek Tasarım Okulu’nda konuk doçent olarak çalıştı. 1957’de ABD ve Meksika’ya gitti. Dönüşünde Norveç’e yerleşen Enzensberger, Suhrkamp Yayınevi’nde danışman-okur olarak çalışmaya başladı. 1963’te Sovyetler Birliği’ne, 1965’te Güney Amerika’ya gitti. Aynı yıl Batı Berlin’e taşındı, burada Kursbuch adlı dergiyi çıkardı. Yeniden ABD’ye ve Uzakdoğu’daki birçok ülkeye gitti. Ziyaret ettiği ülkelerde daha çok güncel, siyasal sorunlarla ilgili konuşmalar yaptı. 1962 yılında Alman Eleştirmenler Derneği Ödülü’nü, bir yıl sonra da GeorgBüchner Ödülü’nü kazandı.

Enzensberger ilkini 1957’de yayımladığı şiir kitaplarıyla II. Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının “öfkeli gençler”inden birisi olarak belirdi. 1920’lerin politik şairlerini, bu arada Brecht ve Kâstner’i anımsatan bir biçimde yazdığı şiirler, çağının egemen toplumsal ve siyasal düşüncelerine, tutumlarına bir saldırı niteliğindedir. Şaire göre uygarlık Almanya’yı insanlıktan uzaklaştırmış, yozlaştırmıştır. Savaş sonrasının ünlü “Alman ekonomik mucizesi” Enzensberger’in yergisinin başlıca konusunu oluşturur. İlk yapıtı Verteidigung der Wölfe (“Kurtların Savunması”) şairin yaşadığı toplum düzeninden hoşnutsuzluğunu ve gerçek anlamda bir çıkış yolu bulabilmekteki umutsuzluğunu dile getirir. Bu durumdan kaçış ancak köylülerin, yoksulların, saf çocukların dünyasına girmekle mümkün olabilmektedir. 1960’ta yayımladığı ikinci kitabı Landessprache’ de (“Taşra Dili”) şairin öfkesi toplumu oluşturan insanlara, daha önemlisi varolan durumu görüp eleştirmeyen insanlara yönelmiştir. Bu şiirlerde doğa “insanlardan daha insancıl” olarak betimlenir.

Enzensberger şiirlerinde yergiye uygun bir dil geliştirmişti*.. Sözcükleri alışılmış işlevlerinden saptırarak kullanma, dinsel metinlerden, siyasal konuşmalardan alıntılar, günlük olaylardan kaynaklanan çarpıcı çağrışımlar şiirlerinin biçimsel özelliklerini oluşturur.

William Carlos Williams ve Pablo Neruda’nın şiirlerini Almanca’ya çeviren Enzensberger, daha çok yazar-siyaset ilişkilerini incelediği denemelerini de kitaplaştırmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Verteidigung der Wölfe, 1957, (“Kurtların Savunması”); Landessprache, 1960, (“Taşra Dili”); Museum der modernen Poesie, 1960, (“Modern Şiir Müzesi”); Blindenschrift, 1964, (“Körler Alfabesi). Deneme: Einzelheiten, 1962, (“Ayrıntılar”); Politik und Verbrechen, 1963, (“Politika ve Suç”).

 • Das Verhör von Habana, Prosa, 1970
 • Constituents of a Theory of the Media, 1970
 • Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod, Prosa, 1972
 • Gespräche mit Marx und Engels, 1970
 • Palaver. Politische Überlegungen, Essays, 1974
 • Mausoleum. 37 Balladen aus der Geschichte des Fortschritts, Gedichte, 1975
 • Der Untergang der Titanic, Versepos, 1978
 • Polit. Brosamen, Essays, 1982
 • Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern, Prosa, 1987
 • Mittelmass und Wahn, Essays, 1989
 • Zukunftsmusik, Gedichte, 1991
 • Die Tochter der Luft, Drama, 1992
 • Die Große Wanderung, Essays, 1992
 • Zickzack, Aufsätze, 1997
 • Wo warst du, Robert?, Roman, 1998
 • Der Zahlenteufel, Roman, 1999
 • Leichter als Luft: Moralische Gedichte, Gedichte, 1999
 • Schreckens Maenner: Versuch ueber den radikalen Verlierer (5th ed.), Essay, 2006
 • Einzelheiten I & II, Essays, 2006
 • Gedichte 1950-2005, Gedichte, 2006

  Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara