Henri Frankfort Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

FRANKFORT, Henri (1897-1954) Hollanda asıllı ABD’li arkeolog. Mezopotamya ve Mısır kültürlerini araştırmıştır.

24 Şubat 1897’de Amsterdam’da doğdu, 16 Temmuz 1954’te Londra’da öldü. Amsterdam Üniversitesi’nde tarih, Mısır dili ve arkeolojisi konularında eğitim gördü. 1922’de Mısır’da kazılara katıldı. 1922, 1924 ve 1925’te Balkanlar ve Ortadoğu’da geziler yaptı.1924’te Londra Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimini tamamladı. 1927’de Leiden Üniversitesi’nden doktorasını aldı. 1925-192,9 arasında Mısır’da Abydos, Teli Amarna ve Armant kazılarında çalıştı. 1929-193/ arasında Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü adına, Irak’ta Bağdat’ın doğusundaki Diyala Bölgesi’nde Teli Asmar ve Khafaje kazılarını yönetti. 1932-1938 arasında Amsterdam Üniversitesi’nde, 1938-1954 arasında Chicago Üniversitesi’nde profesör olarak çalıştı. Londra Üniversitesi Warburg Enstitüsü’nün başkanlığım yaptı.

Frankfort, arkeolojik verileri antropoloji, estetik ve felsefe sorunlarım açıklamak için de kullanmıştır. Ayrıca dinsel olgulardan toplum ve doğa olaylarının tanımlanmasında veri olarak yararlanmıştır. Mısır ve Mezopotamya arkeolojisi üstünde ayrıntılı çalışmaları sonucunda bu kültürlerle ilgili önemli bilgi boşluklarının doldurulmasına katkıda bulunmuş, özellikle eski Mezopotamya kültürü ve sanatı üzerine, belgelere dayanan önemli yorumlar getirmiştir. Uygarlıkların ve kültürlerin kökenlerini irdeleyen kuramcılardan biridir.

• YAPITLAR (başlıca): Studies in Early Pottery of the Near East, 2 cilt, 1924-1927, (“Ortadoğu’nun Erken Dönemi Çanak-Çömleğı Üstüne Çalışmalar”); Archaeology and the Sumerian Problem, 1932, (“Arkeoloji ve Sümerler Sorunu”); Teli Asmar and Khafaje 1930-1931, The ‘First Season Works in es Nunna (T.Jacobsen ile),1932, (“Teli Asmar ve Khafaje 1930-1931, es Nunna’da 1.Mevsim Çalışması”); Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, 1939, (“Silindir Mühürler: Eski Ortadoğu’nun Sanatı ve Dini Konusunda Belgesel bir Deneme”); The Intellectual Adventure of the Ancient Man (J.A.Wilson, T.Jacobsen, W.A.Irwin ile), 1946, (“Eski İnsanın Düşünsel Macerası”) Kingshıp and the Gods, 1948, (“Krallar ve Tanrılar”); The Birth of Civilization in the Near East, 1951, (“Ortadoğu’ da Uygarlığın Doğuşu”); The Art and Architecture of the Ancient Orient, 1954, (“Eski Doğu Sanatı ve Mimarlığı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski