Henry Dodwell Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DODWELL, Henry (1641-1711) İngiliz, bilgin ve tanrıbilimci. Ruhun ölümlü olduğunu, Tanrı’nın sevdiği kimselere ölümsüz bir ruh bağışladığını ileri sürmüştür.

1641’de Dublin’de doğdu, 1711 ’de Shottsbrooke’ta öldü. Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Önce doğduğu yerde öğrenim gördü, sonra Oxford Üniversitesi’nde tarih okutmaya başladı.

Dodwell felsefeye sonradan ilgi duydu. Bu ilginin uyanmasında, çağının ünlü filozof ve tanrıbilimcilerinden Collins ile Samuel Clarke’ın büyük etkileri olmuştur. Kutsal Kitap’ a ve kilise babalarınım düşüncelerine bağlı kalan gelenekçi tanrıbilime göre ruh ölümsüzdür. Onun ölümsüzlüğü taşıdığı tanrısal özden dolayıdır. Gövde ölümlüdür, ruhun ayrılışıyla salt özdek olur, dağılmaya, çürüyüp toprak olmaya başlar. Gövdeye dirilik kazandıran, usa düşünme yeteneği veren ruhtur.

Dodwell, bu görüşe karşı çıkarak, ruhun ölümlü olduğunu, ancak Tann’mn sevdiği kimselere ölümsüz bir ruh bağışladığını ileri sürdü. Onun bu düşüncesi önce kiliseyi, sonra Collins ve Clarke’ı öfkelendirdi. Aralarında çağın felsefecilerinin ilgisini çeken bir tartışma başladı. Dodwell bu tartışmaların dışında, felsefe tarihi üzerinde önemli çalışmalar yaptı, özellikle doğacı ve Pythagorasçı felsefe akımlarıyla ilgili açıklamaları kimi yenilikler getirmiştir. Onun bu konudaki yazıları, sonraki dönemlerde yetişen felsefe tarihçileri için, önemli birer kaynak sayılmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Exercıtatıones duae, 1699, (“İki Çalışma”); De aetate phalaridis, 1700-1704, (“Kelebek Çıkarma Üstüne”); De aetate Pythagorae Philosophia, 1704, (“Pythagoras Felsefesinin Ortaya Çıkışı Üstüne”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara