James Alfred Ewing Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

EWING, James Alfred (1855-1935) İskoç, fizikçi ve mühendis. Manyetik maddelerdeki “histerezis” olayını bulmuştur.

27 Mart 1855’te Dundee kentinde doğdu, 7 Ocak 1935’te Cambridge’de öldü. Edinburgh Üniersitesi’nde mühendislik öğrenimini tamamladıktan ve bir süre okyanus aşırı telgraf kablolarının döşenmesinde görev aldıktan sonra, 1878’de Tokyo Universitesi’nde uygulamalı mekanik profesörü oldu. 1883’te İngiltere’ye dönerek önce Dundee Universitesi’nde, 1890’da da Cambridge Üniversitesi’ne bağlı King’s College’da uygulamalı mekanik profösörlüğüne atandı. İngiliz donanmasının teknik eğitiminde görev alan ve I. Dünya Savaşı sırasında sorumlu şifre subayı olarak çalışan Ewing, 1916-1929 arası Edinburgh Universitesi’nde yöneticilik ve rektörlük yapmış, manyetizmaya ilişkin çalışmaları 1895’te Royal Society’nin Royal madalyasıyla ödüllendirilmiş, 1911’de kendisine “Sir” unvanı verilmiştir.

Japonya’da bulunduğu sıralar bir sismoloji labo-ratuvarı kurarak yer sarsıntılarını inceleyen ve çeşitli sismolojik gözlem araçları geliştiren Ewing, manyetizma konusundaki deneysel çalışmalarına da o yıllarda başlamıştı. Uygulanan akımın metallerin termoelektrik özellikleri üzerindeki etkisini incelerken, 188l’de, termoelektrik olayın akımın uygulanmasıyla eşzamanlı olarak ortaya çıkmadığını, belli bir gecikmeye uğradığım gözlemledi. Bu gecikmeyi açıklayabilmek için çalışmalarını mıknatıslanmış teller üzerinde sürdüren ve aynı sonuca tanık olan Ewing, bu olayı “gecikme” anlamındaki Yunanca “histerezis” sözcüğüyle adlandırdı.

Ewing, manyetik maddelerdeki bu histerezis olayım, başka bir deyişle elektromıknatıslara alternatif akım uygulandığında, manyetik alanın etkisinden doğan indükleme alanının, manyetik alanın şiddetindeki değişikliklere bağlı olarak anında değişmesi gerekirken gecikmesini, maddenin yapısındaki moleküllerin kendilerini dış etkiyle eşzamanlı olarak konumlandırıp, yönlendirmesiyle açıkladı. İndüklemeyle mıknatıslanma ya da manyetik indükleme adı verilen bu olayın ilk kuramsal açıklamasını Alman fizikçi Wilhelm Weber yapmıştı. Ewing, bu konudaki çalışmalarını sürdürürken, 1882’de, manyetik histerezis çevrimi içindeki alanın, mıknatıslanma çevrimi süresince yapılan işle orantılı olduğunu da göstererek
histerezis olayının açıklanmasına katkıda bulunmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski