Jean Domat Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DOMAT, Jean (1625-1696) Fransız, hukukçu. Roma hukuku bilgilerini sistemleştiren çalışmalarıyla tanınmıştır.

30 Kasım 1625’te Clermont-Ferrand’ta doğdu, 14 Mart 1696’da Paris’te öldü. Bourges Universitesi’nde hukuk eğitimi gördü. 1645’te hukuk doktoru unvanını aldı. Bir süre baroda çalıştı. 1665’te Clermont’ta kraliyet avukatı olarak çalışmaya başladı. 1681’de Paris’e yerleşen Domat’a Kral XlV.Louis tarafından aylık bağlandı.

Domat’ın en önemli kitabı 1689-1694 arasında üç cilt olarak yayımlanan Les loix civiles dans leur ordre naturel’dir (“Doğal Düzenlerinde Medeni Kanunlar”). Domat bu kitabında, çağında varolan Roma hukukuna ilişkin dağınık bilgileri belirli bir sistem içinde düzenlemeye çalışmıştır. Roma hukukunu ahlak ve doğal din açılarından yorumlamış bu anlayışın diğer hukuk kurallarına da uygulanabileceğini savunmuştur. Ondan önce Iustinianus’un derlediği Corpus Juris Civilis adlı yapıttaki konuların düzenleniş biçiminden ayrılınmamış, eskimiş yaklaşımlara ve birbiriyle çelişkili kurallara karşı çıkılmamıştı. Domat geçmiş dönemin hukuk kurallarını, gününün gereksinimleri doğrultusunda, evrensel adalet ve Hıristiyanlık ilkelerine uygun olarak değerlendirmiştir. Cizvitler’e karşı tavır alan Domat’m çalışması 17. ve 18.yy Fransız hukukçuları için önemli bir başvuru kaynağı oluşturmuştur. Bu yapıt, 1789 Fransız Devri-mı’nde sonra kabul edilen Medeni Kanun’a (Code; Civil) benzerlikler göstermektedir.

Domat’m çalışmaları, geleneksel hukuk kategorilerinin ileriye yönelik aktarımına katkıda bulunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Les loix civiles dans leur ordre naturel,3 cilt, 1689-1694, (“Doğal Düzenlerinde Medeni Kanunlar”); Le droit public,(ö.s.), 2 cilt, 1697, (“Kamu Hukuku”).

• KAYNAKLAR: H.G.J. Loubers, Jean Domat, 1873.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara