Jean Fouquet Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FOUQUET, Jean (1420-1481) Fransız, ressam ve minyatürcü. Yapıtlarıyla Fransa’da kurallı perspektifin öncülüğünü yapmıştır.

Tours kentinde doğdu, aynı yerde öldü. Çocukluğu ve öğrenimi üstüne kesin bilgi yoktur. Paris’te, minyatürcü Haincelin de Haguenau’nun öğrencisi olduğu sanılmaktadır. Çeşitli belgelere göre, 1446’da Fransa kralının Papa’ya gönderdiği elçi grubuyla Roma’ya gitmiş, orada devrin ünlü mimarı Filarete, ressam Fra Angelico ve Piero Della Francesca’yla tanışmıştır. Tours’da bulunan bir evlilik kaydı, 1448’de orada bulunduğunu göstermektedir. O yıllarda VII. Charles için çalışmış, 1450-1460 arasında krallık sekreteri Etienne Chevalier için Heures d’Eti-enne Chevalier (“Etienne Chevalier’nin Zamanları”) adlı, minyatürlerle dolu, 60 sayfalık bir kitap hazırlamıştır. 1469’da XI. Louis’nin Saint Michael Fermanı’ nm süslemelerini gerçekleştirmiş, 1474’te de heykelci Michel Colombe’yla (1430-1515) birlikte aynı kralın mezarım yapmıştır. 1475’te saray mimarlığına getirilmiş,aynı yıl Josephus’un iki ciltlik Antiquites Judai-ques (“Yahudi Antikiteleri”) adlı el yazması kitabım resimlemiştir.

Heures d’Etienne Chavalier, Nötre Dame, Louvre,Bastille ve darağaçlan başta olmak üzere Paris’ ten çeşitli görüntülere yer vermesi açısından Fouquet’ nun en önemli yapıtlarmdandır. Bu kitabında Fra Angelico’nun Fransa’da henüz tanınmayan perspektif kuramlarının etkisinde kalarak, zaman zaman kuş bakışı, zaman zaman da merkezi kaçışlı perspektif kullanmıştır. Nesneleri dengeli bir biçimde, bir mimarlık mekânına yerleştirmiştir. Kompozisyon bütünlüğü elde etmek için aralarında uyum sağlamaya çalıştığı canlı, parlak ve gözalıcı renkler, onun Italyan sanatından edindiği yeniliklerdir.

Fouquet son yapıtlarında, anıtsal bir etkiden çok, zengin süslemeli ve kalabalık kompozisyonları yeğlemiştir. Bütün yapıtlarında açık, sakin bir anlatım ve büyük bir denge göze çarpar.

• YAPITLAR (başlıca):Kitap Resimleri: Heures d’Etienne Chevalier, 1450-1460, Conde Müzesi, Charıtiily, Fransa, (“EtienneChevalier’nin Zamanları”); A.rıtiquıtes]udaiques, İ470-1476; Ulusal Kütüphane, Paris, (“YahudiAntikitele-ri”); Boccacio, Devlet Kütüphanesi, Münih; Fransa Kralları Kayıtlan, Ulusal Kütüphane, Paris. Resim: Papa IV. Eugenius’un Portresi, 1445; Madonna ve Çocuk, 1450, Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, Antvverp; Kendi Portresi, i450, Louvre, Paris; VII. Charles’m Portresi, Louvre, Paris.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara