Johann Heinrich Samuel Formey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Johann Heinrich Samuel Formey, 31 Mayıs 1711 tarihinde Hannover'e bağlı Mesmerode köyünde doğdu. Formey, öğrenim hayatına Hannover ve Jena'da başladı. Hukuk eğitimi aldı ve bu alanda doktor unvanını elde etti. Ardından, Fransa ve Hollanda'ya seyahat etti ve burada çeşitli bilim adamlarıyla tanıştı.

Berlin'e döndükten sonra, 1739'da Berlin Üniversitesi'nde felsefe profesörlüğüne atandı. Ayrıca hukuk, ahlak felsefesi, estetik ve edebiyat konularında dersler verdi. Formey, Aydınlanma düşüncesine büyük bir bağlılıkla, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi konularda ilerici görüşleri destekledi.


Formey, 18. yüzyılın önde gelen entelektüellerinden biri olarak Berlin'deki Prusya Kraliyet Bilimler Akademisi'nde etkili bir figür oldu. 1741'den 1797'ye kadar olan süre zarfında akademide çeşitli görevlerde bulundu ve uzun yıllar başkanlık görevini üstlendi. Akademi, Aydınlanma düşüncesini teşvik eden ve bilimsel çalışmalara önem veren bir kurum haline geldi.

Formey'nin yayınları geniş bir yelpazede yer aldı. Edebiyat tarihi, felsefe, din, bilim tarihi ve eleştiri gibi konularda eserleri bulunmaktadır. Özellikle "Entwurf einer allgemeinen Literargeschichte" adlı eseri, edebiyat tarihine dair önemli bir çalışma olarak kabul edilir.

Johann Heinrich Samuel Formey, 7 Mart 1797 tarihinde Berlin'de hayata veda etti. Hayatı boyunca Aydınlanma düşüncesini savunarak ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunarak, Alman entelektüel hayatına önemli bir iz bıraktı.

İki önemli eseri şunlardır:

"Entwurf einer allgemeinen Literargeschichte" (Genel Edebiyat Tarihi Taslağı): Formey'nin edebiyat tarihi üzerine yazdığı bu eser, genel olarak edebiyatın tarihini ele alır ve dönemsel olarak eserleri sınıflandırır.

"Historisch-kritische Nachrichten von Johann Lorenz von Mosheim und dessen Verdiensten um die Wissenschaften" (Johann Lorenz von Mosheim ve Bilime Katkıları Üzerine Tarihçi ve Eleştirel Notlar): Bu eser, Alman ilahiyatçı ve tarihçi Johann Lorenz von Mosheim'in hayatı ve çalışmaları hakkında bir biyografi ve eleştiri içerir.

Formey ayrıca, Berlin'deki Prusya Kraliyet Bilimler Akademisi'nde önemli bir rol oynadı. 1741-1797 yılları arasında bu akademide görev yaptı ve uzun süre başkanlık görevini üstlendi. Akademi, düşünsel ve bilimsel alanda önemli katkılarda bulunan birçok aydınlanma düşünürünü bir araya getiren bir merkez haline geldi. Formey'nin liderliğindeki akademi, yeni fikirleri destekleyen bir atmosfer yarattı ve 18. yüzyılın aydınlanma düşüncesiyle ilgili birçok çalışmaya ev sahipliği yaptı.

Sitede Ara