John Fletcher Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FLETCHER, John (1579-1625) İngiliz oyun yazarı. Beaumont ve Shakespeare’den sonra, döneminin en önemli oyun yazarlarındandır.

20 Aralık 1579’da Sussex bölgesinde Rye’da doğdu, Ağustos 1625’te Londra’da öldü. Babasının pek çok borç bırakarak ölmesinden sonraki çocukluk yılları yoksulluk içinde geçti. Ancak yazar olarak ün kazanınca yoksulluktan kurtulabildi. Oyun yazarlığı konusunda birlikte çalıştığı Francis Beaumont ile 1607-1608 arasında tanıştı. Daha önce ikisi de başarısız oyunlar yazıyorlardı. Fletcher’in 1608’de yazdığı The Faithful Shepherdess (“Sadık Çoban Kız”) hiç ilgi görmemişti. Ama birlikte yazdıkları Philaster or Love Lies A-Bleeding (“Philaster ya da Aşk Kanlar İçinde”) ve The Coxcomb (“Züppe”) ile önemli bir ün sağladılar. 1611’de The Maid’s Tragedy, (“Hizmetçinin Trajedisi”) ve A King and No King (“Kral ve Kral Olmayan”) ile birlikte çalışmayı sürdürdüler. 1615’te de son olarak Scornful Lady’yi (“Saygısız Bayan”) yazdılar. Fietcher, Beaumont’un 1613’te evlenip kente yerleşmesinden sonra, sarayda, Kral’ın Adamları adlı tiyatro grubunun tek oyun yazarı olarak çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra bütün oyunları bu grup tarafından sahnelendi ve sarayda otuz kadar oyun yazdı, çağının en büyük oyun yazarlarından biri oldu. VIII. Henry oyununun yazımında Shakespeare’ le birlikte çalıştığı da ileri sürülmektedir.

Gerek Beaumont ile, gerek kendi başına ve Kral’m Adamları için yazdığı oyunlarda Fietcher, “trajediye götürmeyecek kadar az, komediye götürmeyecek kadar çok ölüm” diye tanımladığı üslubuyla, Shakespeare’in ardından Ingiltere’nin en önde gelen oyun yazarı olmuştur. Bu erken romantik trajikomedilerde Fletcher, şaşırtıcı bir olay örgüsünü ahlak kurallarına bağlı olmayan bir bakış açısıyla değerlendirmiş, tarihsel karakterleri doğal, ama karmaşık bir dille konuşturmuştur. Bu özellikleriyle Restorasyon döneminin töre komedisine (comedy of manners) yaklaşır. Toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmeleri de özellikle 1620’den sonra yazdığı oyunların ana temasım oluşturur. Saraylı izleyiciler için bir “kaçış” duygusu sağlayan pastoral oyunlar, çok gerçekçi çizilmiş karakterlerin yer aldığı romanslar, Londra toplumunun Paris’e özgü bir ortamda yeniden canlandırıldığı komediler, devlet adamlarının, soyluların ve tarihsel kişiliklerin yine tarihsel olaylar çerçevesinde değerlendirildiği, yarı biyografik trajediler ve traji-komediier, Fletcher’in ellinin üzerindeki oyunlarını oluşturur.

• YAPITLAR (başlıca): The Faithful Shcpherdess, 1608, (“Sadık Çoban Kız”); Philaster or Love Lies A-Bleeding (F.Beaumont ile), 1608-1610, (“Philaster ya da Aşk Kanlar İçinde”); The Coxcomh (F.Beaumont ile), 1608-1610, (“Züppe”); The Maıd’s Tragedy (F.Beaumont ile), 1611, (“Hizmetçinin Trajedisi”); A Kingand No king (F.Beau-mort ile), 1611, (“Kral ve Kral Olmayan”); Scornful Lady (F. Beaumont ile), 1615, (“Saygısız Bayan”); The Wild Goose Chase, 1621, (“Vahşi Ördek Avı”); Rule a Wife, Have a Wife, 1624, (“Karma Hükmet ki Karın Olsun”); The Nohle Gentlemen, 1625, (“Soylu Beyefendi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara