Jose Ferreira Borges Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FERREIRA BORGES, Jose (1786-1838) Portekizli iktisatçı ve hukukçu. Genel iktisat ve kamu mâliyesi üzerine çalışmalar yapmıştır.

Coimbra Universitesi’nde hukuk öğrenimi gördü. 1808-1820 arasında avukatlık yaptı. Çeşitli resmi görevlerde bulunduktan sonra 1823’te Londra’ya gitti. 1833’te Portekiz’e döndü ve Ticaret Mahkemesi başkanı oldu. Aynı yıl hazırladığı, Ferreira Borges Ticaret Yasası olarak anılan Portekiz Ticaret Yasası (codigo commercial portuguez) 56 yıl yürürlükte kaldı.

183l’de yayımlanan ve Parnell’in yapıtlarından esinlenerek yazdığı Principios de syrıtelologia Portekiz’deki ilk sistemli maliye çalışmasıdır. İki bölümden oluşan kitapta ilk bölüm; vergi kuramı, dolaylı-dolaysız vergiler, diğer kamu gelirleri, kamu kredileri, kamu borçları ve bütçe konularını kapsar, ikinci bölümde ise kamu harcamaları incelenmiştir. 1834’te yayımlanan Instituiçöes de economia politica (“Politik iktisadın Kurumlan”) döneminin Portekizce yazılmış en yetkin ve sistemli iktisat kitabıdır. Ferreira Borges bu kitabında, iktisadın temelleri ve yararları, üretim, servetin birikimi ve dağılımı, para, kredi ve tüketim gibi temel iktisadi kavramları irdelemiştir. Storch, Lauderdale, Malthus, Ricardo, J.S.Mili, Bentham, Hennet, Say ve Tracy gibi iktisatçıların etkisinin görüldüğü bu kitap, Portekiz’de iktisat çalışmalarına hız kazandırmıştır. Kitabın yayımından iki yıl sonra Coimbra Universitesi’nde iktisat kürsüsü kurulmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Do banco de Lisboa, 1827, (“Lizbon Bankası”); Jurisprudencia do cantracto-mercantil, 1830, (“Ticari Sözleşmeler Hukuku”) Principios de synte-lologia, 1831; Instituiçöes de economia politica, 1834, (“Politik İktisadın Kurumlan”); Das fontes especialidade e excellenicia da administracâo commercial, 1835, (“Ticari İşletmelerin Özel ve Olağanüstü Fonları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara